Gebeurt het je dat je tijdens een gesprek een reactie krijgt die je eigenlijk niet wilt zien? Dat je merkt dat jij je aangevallen voelt of dat de ander in de verdediging schiet. Frustratie? Ervaar je weerstand bij anderen terwijl je intenties goed bedoeld zijn? Wil jij meer resultaat zien met jouw communicatie?

Communicatie is de reactie die je krijgt, ongeacht hoe je het bedoeld hebt. Effectiever communiceren maakt dat je makkelijker krijgt wat je wilt. Neem jij jouw verantwoordelijkheid voor je eigen communicatie. Wanneer jij hier meer grip op krijgt, zul je beter in staat zijn de reactie te krijgen die je ook wenst. Voor beter onderhandelen, beïnvloeden, overtuigen of het oplossen van ruzies.

Demusa Coaching & Training richt zich met de ontwikkeling van professionals in hun communicatie vooral op het zijn van een sparringpartner en op de ontwikkeling van specifieke competenties in communicatie.

  • Zelfkennis en zelfreflectie; Zonder is het onmogelijk om goed te communiceren. Het (h)erkennen van de eigen gevoelens, behoeften en strategie. Kritisch kijken naar eigen handelen zorgt dat er ruimte is voor innovatie en groei in de breedste zin van het woord. Je bent in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor wat van jou is. Het opent deuren naar anderen.
  • Verbinding maken; Ook wel rapport maken genoemd. Een goed rapport vormt het kloppende hart in de communicatie tussen twee of meer mensen.  Voor elke situatie waar het nodig is dat anderen je vertrouwen en je snel begrip wilt hebben van anderen voor hetgeen je doet.
  • Luisteren; keer op keer blijkt hier winst uit te halen. Doorvragen, samenvatten en empathie zijn cruciaal. De verbinding wordt sterker, het vertrouwen groeit waardoor mensen sneller in beweging komen en er een draagvlak is voor jouw wensen.
  • Empathie; Heel kort is empathie, voelen met mensen. Het vraagt om kwetsbaarheid. Om dit te kunnen, is het van belang dat je de emotie kunt herkennen bij jezelf. Het hebben van een grote woordenschat in het benoemen van gevoelens. Oordeelvrij te zijn, hoe moeilijk dat ook is.
  • Verbaal verbindend communiceren; verbaal de juiste taal gebruiken die vertrouwen biedt in plaats van voor verwijdering zorgt. Naast (h)erkennen van emoties, ook (h)erkennen van behoeften en deze weten te formuleren.
  • Valideren; Omgaan met (hevige) emoties. In staat zijn het natuurlijk verloop van emoties te kunnen inschatten en daarbij te weten hoe te handelen.
  • Congruentie; eenheid hebben in verbale en non-verbale communicatie. Wat je spreekt komt overeen met wat je non verbaal communiceert. Dit vergroot het vertrouwen in de boodschap en daarmee effectiviteit hiervan.
  • Analyseren; alle informatie die te verzamelen is, te trechteren naar waarneming, emotie, behoeften, strategie en deze bruikbaar om te buigen en in te zetten.
  • Geven en ontvangen van feedback; focus op groei en ontwikkeling is de intentie achter de feedback, je bent in staat je communicatie te formuleren op basis van observaties en dankbaarheid te tonen.

Demusa Coaching & Training biedt je een individueel praktijkgericht communicatieprogramma, vraag ons gerust om advies wat het beste bij jouw situatie.

Hieronder vind je interessante artikelen, blogs, boekentips of activiteiten rondom dit thema.