Nederlandse Orde van Beroepscoaches

Denise Munster is aangesloten bij de NOBCO onder aansluitingsnummer 4941. Stichting NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) kent de volgende visie en missie.

Visie; De mens is oneindig in zijn mogelijkheden en is altijd in ontwikkeling. Coaching levert hieraan een krachtige bijdrage.

Missie; De missie van de NOBCO is om leidend te zijn bij de ontwikkeling van coaching als professie en een bijdrage te leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching in de samenleving.

Aansluiting bij NOBCO draagt zorg voor:
•gefundeerd kwaliteitskeurmerk van de aangesloten coach
•ondersteunt professionals met het kenniscentrum
•continue ontwikkeling van de coach

De NOBCO vindt een degelijk en herkenbaar kwaliteitskeurmerk onontbeerlijk in de professionalisering van de professie van coach. Vanaf 2011 hanteert de NOBCO een nieuw accreditatie systeem: de European Individual Accreditation (EIA).

Dit Europese accreditatiesysteem voor beroepscoaches kent 4 niveaus:
•Foundation
•Practitioner
•Senior Practitioner
•Master Practitioner

Het niveau wordt bepaald aan de hand van:
•Ervaringsjaren, cliënt contacturen, aantal cliënten
•Beheersing van 112 vaardigheidsindicatoren
•Handhaving Ethische Gedragscode en diversiteitsbeleid
•Aantoonbaar afgeronde relevante opleiding met EQA keurmerk
•Voldoen aan verplichting op gebied van: Permanente Educatie, Intervisie en Supervisie.