Demusa Coaching & Training maakt voor coachtrajecten gebruik van de Coaching Monitor als evaluatie instrument. Deze praktijk streeft er naar zo hoog mogelijk rendement en effectiviteit te bieden op individuele coachtrajecten. De Coaching Monitor:

  • geeft inzicht in de voortgang van een coachtraject;
  • biedt de mogelijkheid om tijdig bij te sturen;
  • biedt 360-graden feedback en peer-evaluaties;
  • levert een visuele eindrapportage van de behaalde resultaten.

Video uitleg

Hiernaast een video met nadere toelichting hoe de Coaching Monitor werkt. De tool wordt kosteloos aangeboden bij een coach traject, waarbij de klant de keuze heeft of deze ook wordt ingezet. Ter verbetering van de kwaliteit van dienstverlening, is dit zeer aan te bevelen.

De opzet van de Coaching Monitor

De Coaching Monitor bestaat uit een online programma waarmee een coach op vier verschillende momenten tijdens en na afloop van een coachtraject vragenlijsten verzendt naar de cliënt en eventuele ‘peers’ (referenten). De cliënt (en ‘peers’) kan (kunnen) de vragenlijst online invullen, waarna de gegevens beveiligd verzonden worden naar de Coaching Monitor. De antwoorden van de cliënt (en ‘peers’) worden geautomatiseerd geanalyseerd en de resultaten worden teruggekoppeld aan de coach. Hierbij wordt tevens een grafische weergave gegenereerd van de intake, tussen-, eind- en nameting, zodat het resultaat van de coaching in één oogopslag zichtbaar wordt gemaakt. Deze resultaten kunnen in de vorm van rapportages worden overlegd aan de cliënt en indien van toepassing aan eventuele opdrachtgevers na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Daarnaast vraagt de Coaching Monitor informatie aan coach, cliënt en ‘peers’ ten behoeve van scholingsdoeleinden, wetenschappelijk onderzoek en het verzamelen van branche-informatie.

Beschikbaarheid en beveiliging

De Coaching Monitor is een geheel web based instrument. Dat wil zeggen dat het instrument via een computer, tablet of smart phone met een internetverbinding 24 uur per dag, 7 dagen per week te benaderen en te gebruiken is. Er is geen speciale apparatuur of aanvullende software nodig. Bij de ontwikkeling van het instrument is uiterste zorg besteed aan beveiliging en privacy, zonder afbreuk te doen aan de gebruiksvriendelijkheid.

Lees hier meer over gebruik van de Coaching Monitor: Algemeen of Privacy statement.