Demusa Coaching & Training volgt de Algemene Voorwaarden van de NOBCO (Nederlands Orde van Beroepscoaches). Deze zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten. Tevens onderschrijft Demusa Coaching & Training de Ethische Gedragscode. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Hiervoor heeft Demusa Coaching & Training een Privacyverklaring Demusa Coaching en Training.

Op al onze activiteiten zijn onderste algemene voorwaarden van toepassing. Wanneer jij je aanmeldt, ga je akkoord met deze voorwaarden.

  • Je kunt je telefonisch, schriftelijk of digitaal aanmelden voor een workshop of training.
  • Nadat je een ontvangstbevestiging van ons hebt ontvangen, ben je verzekerd van een plaats.
  • Uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van een workshop of training ontvang je een bevestiging en een factuur.
  • Tot vijf werkdagen voor aanvang van een workshop of training behoudt de organisatie zich het recht voor om bij onvoldoende deelname te annuleren. Wij laten dit zo snel mogelijk weten.
  • De factuur dien je binnen twee weken na de factuurdatum te betalen, echter uiterlijk voor aanvang van de workshop dient het volledige bedrag van deelname te zijn voldaan.
  • Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling is de deelnemer alle kosten verschuldigd die de organisatie moet  maken om haar vordering te incasseren. Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt de organisatie zich het recht voor om jouw deelname aan de workshop te weigeren.
  • Annuleren kan telefonisch of per e-mail tot uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van een workshop of training. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening.
  • Bij annulering binnen vijf werkdagen voor aanvang van een workshop of training ben je verplicht het volledige bedrag te betalen. Indien er een wachtlijst is en wij de plaats direct kunnen opvullen, brengen wij 50% van het deelnemersbedrag in rekening.
  • Annulering in verband met ziekte of anders is voor rekening van de deelnemer. Je mag bij verhindering jouw plaats laten in nemen door een andere deelnemer.