Demusa Coaching & Training volgt de Algemene Voorwaarden van de NOBCO (Nederlands Orde van Beroepscoaches). Deze zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten. Tevens onderschrijft Demusa Coaching & Training de Ethische Gedragscode. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Hiervoor heeft Demusa Coaching & Training een Privacyverklaring Demusa Coaching en Training.

Voorwaarden bij annuleren van een individuele sessie

Op al onze activiteiten zijn onderste algemene voorwaarden van toepassing. Wanneer jij je aanmeldt, ga je akkoord met deze voorwaarden.

 • Je kunt je digitaal aanmelden voor individuele coaching of een begeleidingstraject via het inschrijfformulier. Via een link naar onze reserveringspagina kun je direct een afspraak inplannen in de agenda. Wij behouden ons het recht deze afspraak te verplaatsen indien dit noodzakelijk is. 
 • Nadat je een telefonisch of digitaal ontvangstbevestiging van ons hebt ontvangen van jouw inschrijving, is de overeenkomst van kracht. Bij het boeken van een sessie op de reserveringspagina ga je akkoord met de daarbij geldende annuleringsvoorwaarden.
 • Bij annulering van een sessie of een andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende afspraak ben je  100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 • Tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de sessie 50% van deze kosten.
 • Annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze sessie 25% van deze kosten.
 • Let op, het verplaatsen van de afspraak wordt gezien als een annulering, vervolgens wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.  
 • Je bent 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien je, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Demusa Coaching & Training, bijvoorbeeld door niet op te komen dagen op de geplande afspraak.

Voorwaarden bij annuleren van een activiteit

Op al onze activiteiten zijn onderste algemene voorwaarden van toepassing. Wanneer jij je aanmeldt, ga je akkoord met deze voorwaarden.

 • Je kunt je digitaal via het inschrijfformulier aanmelden voor een activiteit.
 • Nadat je een ontvangstbevestiging van ons hebt ontvangen, ben je verzekerd van een plaats.
 • Uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van een workshop of training ontvang je een bevestiging en een factuur.
 • Tot vijf werkdagen voor aanvang van een workshop of training behoudt de organisatie zich het recht voor om bij onvoldoende deelname te annuleren. Wij laten dit zo snel mogelijk weten.
 • De factuur dien je binnen twee weken na de factuurdatum te betalen, echter uiterlijk voor aanvang van de workshop dient het volledige bedrag van deelname te zijn voldaan.
 • Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling is de deelnemer alle kosten verschuldigd die de organisatie moet  maken om haar vordering te incasseren. Bij niet, niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt de organisatie zich het recht voor om jouw deelname aan de workshop te weigeren.
 • Annuleren kan telefonisch of per e-mail tot uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van een workshop of training. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening.
 • Bij annulering binnen vijf werkdagen voor aanvang van een workshop of training ben je verplicht het volledige bedrag te betalen. Indien er een wachtlijst is en wij de plaats direct kunnen opvullen, brengen wij 50% van het deelnemersbedrag in rekening.
 • Annulering in verband met ziekte of anders is voor rekening van de deelnemer. Je mag bij verhindering jouw plaats laten in nemen door een andere deelnemer.