Onderzoekers deden uitgebreid onderzoek naar de ontwikkeling van zelfvertrouwen gedurende de levensloop van de mens. Je zelfvertrouwen blijft zich ontwikkelen en groeien tot de leeftijd van 60 jaar. Tussen het vierde en elfde levensjaar begint het gevoel van zelfvertrouwen langzaam maar zeker te stijgen. Dit kan te maken hebben met het feit dat kinderen onafhankelijker worden, bijvoorbeeld ten opzichte van hun ouders. Dit gevoel van onafhankelijkheid en de groei van zelfvertrouwen blijft grotendeels gelijk tijdens je tienerjaren en houden stand tot halverwege je adolescentie.

Hierna groeit het zelfvertrouwen weer aanzienlijk tot de leeftijd van 30 jaar. Je krijgt meer verantwoordelijkheid, een baan en waarschijnlijk kinderen, een gezin. Vervolgens geleidelijke groei gedurende het ‘hele midden’ van de volwassenheid. De groei blijft tot het hoogtepunt rond de leeftijd van zo’n 60 jaar. Ergens na het 70ste levensjaar zet de daling van het zelfvertrouwen in en wordt dit zorgwekkender naarmate deze dichterbij de 90 komt.

Onderzoekers betrokken 331 onafhankelijke onderzoeken gericht op zelfvertrouwen en was het zelfvertrouwen van 164.868 mensen betrokken. Diverse fases waren van invloed op het zelfvertrouwen waaronder ervaringen rond: geboorte, kindertijd, adoletentie.

Bron: Orth, U., Erol, R. Y., en Luciano, E. C. (2018): Psychological Bulletin