Van kinderwens tot 2-jarige peuter: de ontwikkeling die we in de eerste 1000 dagen als kind meemaken is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Verreweg de meeste kinderen in Nederland groeien veilig en gezond op. Toch heeft ongeveer 14% van de kinderen in Nederland een ‘valse’ start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) slaan daarom in het actieprogramma Kansrijke Start de handen ineen om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden. Wat de gevolgen van een valse start zijn legt hoogleraar Tessa Roseboom in onderstaande video goed uit. Bron: Ministerie volksgezondheid

Wanneer we diverse studies erop naslaan en bijvoorbeeld de kennis tot ons nemen gedeeld in de documentaire “In Utero” zou dit percentage wel eens veel hoger kunnen liggen. Er zijn 8 kritische momenten vanaf preconceptie die van invloed zijn op ons fundament. Het vertaalt zich het beste in basisvertrouwen. Zijn de kritische momenten optimaal verlopen dan ervaren wij een stevig basisvertrouwen. Bepalend voor de kwaliteit van ons verdere leven.  Wil je hier meer van weten check dan de agenda voor een open avond.