AngstMag jij voelen wat je voelt? Jongens mogen niet huilen. Krokodillen tranen. Je moet sterk zijn. Een ieder heeft wel dergelijke opmerkingen gehoord in zijn of haar verleden. Tal van woorden die suggereren dat je niet mag voelen wat je voelt. Wanneer je dit ook gaat geloven en je afsluit voor emoties kan dit vergaande consequenties hebben. Emoties hebben een belangrijke signaalfunctie.

We kennen de basis emoties: bang, boos, blij, bedroefd en beschaamd. Vanuit deze emoties vertalen we legio gevoelens. Deze emoties worden geactiveerd op wat je zintuigelijk (horen, zien, ruiken, proeven en voelen) waarneemt. Emoties helpen je om met jouw omgeving om te gaan. Ze geven energie en maken dat je in actie overgaat wanneer dat nodig is. Het is belangrijk te erkennen dat emoties onvermijdelijk zijn en zelfs passend. Wanneer je een emotie als belemmerend ervaart omdat het gedrag wat eruit volgt niet effectief is, is het van belang te ontdekken achter welke ervaring dit schuil gaat.

De emotie “bang” helpt om gevaarlijke situaties in te schatten en wanneer nodig uit de weg te gaan. Het bied je hiermee bescherming, veiligheid. Bijvoorbeeld wanneer jij je onzeker voelt over een gesprek met je leidinggevende, maakt dat je het gesprek goed voorbereid. Het is een belemmering wanneer het om faalangst gaat. Je zult dan veel tijd en energie steken in de voorbereiding, slecht slapen naarmate de datum dichterbij komt. In extreme kom je bijvoorbeeld niet tot actie omdat je zo bang bent het fout te doen. Effectief feedback ontvangen wordt hiermee ook belemmerd, want dit voedt de gedachte dat je het niet goed doet.

De emotie “boos” helpt om jou om je aan te zetten tot actie en om grenzen te stellen. Bijvoorbeeld wanneer jij je ergert aan je partner, kan deze ergernis je de kracht geven om je partner op zijn/haar gedrag aan te spreken. In effectief word het wanneer je woedend wordt en hiermee ongecontroleerd ageert wat eerder leidt tot verwijdering dan verbinding met de ander. Heb je in het verleden niets gedaan met deze emotie en daarmee ernstig over je grenzen laten gaan, dan kan het zijn dat de hoeveelheid boosheid zoveel stresshormoon stelselmatig aan maakt dat je lijf dit bijvoorbeeld uit met een hoge bloeddruk.

Door emoties te (h)erkennen en hier bewuster mee om te gaan, dragen deze op effectieve wijze bij aan het vervullen van jouw behoeften. Goed opgevulde behoeften geven jou een fundament, basisvertrouwen. Wanneer je de indruk hebt dat emoties met je aan de haal gaan en je er hinder van hebt, mogelijk is er dan sprake van een blokkade. Een nare ervaring in het verleden die past bij deze emotie, speelt je parten. Deze blokkade is op te heffen bijvoorbeeld met behulp van EMDR therapie.

Wil je meer weten over de werking van ons brein: emoties, hormonen, strategieën, gevolgen, oorzaken en oplossingen? Neem dan deel aan de lezing “Sociaal emotionele ontwikkeling”. De geplande data vind je hieronder.