Aandacht voor de vitaliteit van je organisatie is trending. Hoe weet je nu of jouw organisatie vitaal is?  Wat kun je doen om je organisatie vitaler te krijgen? Met de teamtrainingen met de CREF-Workflow wijzer krijg je snel inzicht op welke punten jouw team en daarmee de organisatie vitaler kan worden.

Vitaliteit is afgeleid van het Latijnse woord ‘Vita’, wat leven betekent. We spreken dus over levensenergie. Vitaliteit duidt op een organisatie die bruist van energie, zich sterk en fit voelt en daarnaast beschikt over mentale veerkracht en doorzettingsvermogen. Dit wordt bepaalt door de vitaliteit van de mensen die de organisatie wel al dan niet dragen. Vitale medewerkers zijn gezond en ervaren welzijn oftewel hebben plezier in het werk en zijn trots op hun baan en de organisatie waar ze voor werken.

Met de CREF-Workflow wijzer kun je in kaart brengen hoe het is gesteld met de vitaliteit (gezondheid & welzijn) van jouw team en/of de gehele organisatie. Je ontdekt op welke delen er “stress” zit. Hiermee krijg je inzage welke elementen krachtig zijn en welke zwakker. Tijdens de training kun je direct aan de slag om hier dieper op in te gaan en te komen tot een actieplan om tot verbetering te komen. De CREF-Workflow wijzer geeft gelegenheid om onder begeleiding van de spelleider (CREF-methode trainer) spelenderwijs (gevoelige) zaken bespreekbaar te maken. Oefeningen bijvoorbeeld met paard geven gelegenheid gedragspatronen zichtbaar te maken en indien gewenst tot verandering te komen.

 

Wil je meer weten over welk programma zou passen bij de vitaliteits-vraagstukken van jouw team/ organisatie maak dan een afspraak, wij lichten je graag voor.