Maak de slag naar meer teamflow, moeiteloos en succesvol samenwerken.

Je wilt groeien met jouw team. Samen bouwen aan een krachtig team en magie verspreiden. Onze teamtrainingen bieden jou en jouw team de mogelijkheid tot leren door doen

Of je nu een bestaand team hebt of een nieuw team, met onze teamtraining ga je actief aan de slag om meer teamflow te krijgen. Teamflow is een staat van zijn met het team waarbij het samen werken als vanzelf gaat, moeiteloos en daarbij ook bijzonder succesvol is.

Waarom werken met een teamcoach en teamtrainingen?

Omdat jouw team een boost kan gebruiken. High impact teams zijn teams die tot grote prestaties komen in de onderlinge samenwerking en de te behalen resultaten. Er is dan sprake van een grote mate van teamflow. Teamflow kent een viertal dimensies die alle vier aandacht verdienen en op elkaar afgestemd dienen te zijn. Daarnaast zit de sterkte van een team in elk individueel lid en de bereidheid en het vermogen van elkaar om elkaar kei-sterk te maken.

Met onze teamcoaches en teamtrainingen ga je als team direct aan de slag met de kern. Dat wat er nodig is om tot optimale samenwerking te komen. Vanuit een veilige leeromgeving dagen wij jou en jouw team uit om, buiten de comfort, in beweging te komen en effectief samen te werken. Weg van de eigen werkomgeving met praktische opdrachten en onvoorspelbare/ onbekende elementen. Van hieruit brengen wij theorie en praktijk samen, tools om jouw team een boost te geven.

Voor wie is teamcoaching en teamtraining geschikt?

Deze teamcoaching en teamtraining is geschikt voor:

 • Voor management teams die hun leiderschap willen vergroten
 • Voor teams die net starten met samenwerken, elkaar beter willen leren kennen en op elkaar willen afstemmen,
 • Voor teams die het innovatie vermogen willen vergroten en met en een frisse blik het team op een hoger niveau willen krijgen,
 • Voor bestaande teams die vastlopen op hardnekkige patronen en deze graag willen doorbreken,
 • Voor bestaande teams waarbij de onderlinge samenwerking (ernstig) verstoord is geraakt en een hernieuwde start/ schoon schip willen maken.

 

Hoe werkt het om een teamtraject op te starten?

Een teamtraject van Demusa Training & Coaching voor jou en jouw team wordt op maat gemaakt en toegespitst op wat het team nodig heeft. Ieder team kent zijn eigen uitdagingen. Met stap 1 de realiteits-check vindt afstemming plaats zodat het teamtraject ook echt helpt. De nadruk in onze teamtrainingen ligt op ervaringsleren, leren door doen. Met stap 2 de juiste kennis en inzichten direct de vertaalslag naar de praktijk voelen.

➕ Stap 1: Verbondenheid

Emotionele verbondenheid

Hoe sta je er als mens bij? De sterkte van een team zit in elk individueel lid. Een persoonlijke realiteits-check vanuit de rol binnen het team.

Hoe sta je er als team voor? Een realiteits-check om te ontdekken wat nodig is in het team. Met elkaar af stemmen wat de aandacht verdient in deze teamtraining.

Verbinding leggen met dat wat er werkelijk toe doet binnen het team.

➕ Stap 2: Kennisniveau

Gelijkwaardig kennisniveau

Alle teamleden beschikken over dezelfde kennis als het gaat om dat wat nodig is om het energie huishouden van zichzelf en het team op niveau te houden.

(H)erkennen van “ongezonde” stress bij zichzelf, de ander of medewerkers. Effect van stress op het menselijk brein, hart en lijf.

Weten wat er nodig is om in optimale flow te komen en te blijven als mens en als team.

Vier voorwaarden voor teamflow

Onze teamtrainingen zijn afwisselend en verrassend met serieuze momenten, plezier, reflectie, luisteren naar elkaar en doen. Vanuit de vier voorwaarden voor teamflow zijn er vier thema’s die leiden tot meer teamflow. Naast de intake komt uit stap 1 de realiteits-check naar boven welk thema prioriteit heeft. Deze zijn hieronder toegelicht.

➕ Thema 1: Eenheid

Gevoel van eenheid

Een team als één handelend organisme. Visie, missie en doel afgestemd. Kernwaarden helder!

De aanwezigheid van collectieve ambitie, de gedeelde intrinsieke motivatie om het team te vormen en de gezamenlijke taak op te pakken.

Persoonlijke doelen versus gezamenlijke doelen in dualiteit of in synergie.

➕ Thema 2: Focus

Holistische focus

​Alle teamleden voeren de taken geconcentreerd uit volledig in harmonie met het team en het te behalen “hogere” doel.

Wederzijds commitment, de verantwoordelijkheid met elkaar aangaan voor toewijding en overgave.

Afspraken met elkaar maken die er toe doen en bijdragen aan een gezond, positief en prestatieklimaat.

➕ Thema 3: Vooruitgang

Gezamenlijke vooruitgang

Het team dat moeiteloos op elkaar voortbouwt. Kernkwaliteiten op elkaar afgestemd.

De benodigde en juiste vaardigheden voldoende aanwezig en ontwikkeld.

Uitdagingsniveau afgestemd op de persoonlijke kwaliteiten, competenties en vaardigheden.

➕ Thema 4: Vertrouwen

Wederzijds vertrouwen

Veiligheid binnen het team om te kunnen zijn en open te kunnen communiceren.

Elkaar blindelings kunnen vertrouwen in de uitvoering van de gezamenlijke taak die er ligt.

Open communicatie, positief, direct en constructief.

Wat doe je in een teamtraining?

In het interactieve programma vindt een mooie mix van kennis, doen, ervaren & delen met elkaar plaats. Toe werken naar dat bovengenoemde ingrediënten vol aanwezig zijn, op dat het team teamflow kan ervaren en een high impact team worden en blijven. Met behulp van een intake wordt tijd, budget, thema, doel en werkvormen op elkaar afgestemd. Voor het team kan een programma worden samengesteld van een dagdeel, meerdere dagdelen of dagen verdeeld over een bepaalde periode. Dat doen wat nodig is om het team naar meer teamflow te brengen. Verschillende werkvormen kunnen modulair worden ingezet.

➕ Meer teamflow met energiemanagement

Energiemanagement – Van stress naar flow

​De sterkte van een team zit in elk individueel lid. Deze werkvorm biedt op interactieve wijze kennisoverdracht over het geheim van high performance; Het managen van de eigen energie, vooral in tijden van uitdaging, tegenslag en/of verandering.

Met deze werkvorm gaan de deelnemers aan de slag om de eigen energie in kaart te brengen met behulp van de vier energiebronnen: fysiek, emotioneel, mentaal en zingeving. Kennis wordt aangereikt over de basisbeginselen van energiemanagement. Afhankelijk van de beschikbare tijd gaan de deelnemers in gesprek over: Wat voedt jou in je werk en privé? Wat zijn jouw persoonlijke stressoren in jouw huidige situatie werk & privé? Tips van de trainer en van elkaar, best practice op basis van de meest voorkomende stressoren, energielekken en oplossingen.

Diepgang kan worden geboden vanuit de vier dimensies met bijvoorbeeld: Ontspannen met hartcoherentie, Ke(r)n jouw waarden, Grenzen stellen, Persoonlijke leiderschap, Kernkwaliteiten spel.

➕ Meer teamflow met kennis over teamflow

Interactieve kennis over teamflow

De sterkte van een team is de zwakste schakel en de bereidheid van het team om een ieder ijzersterk te maken. ​Het team krijgt kennis aangereikt over de kenmerken van teamflow, aan welke voorwaarden moet worden voldaan om met elkaar in teamflow te geraken. Kennis over het hebben van een duidelijke focus, het vormen van een eenheid, het boeken van vooruitgang, de basis voor wederzijds vertrouwen en het belang van heldere gezamenlijke doelen.  Realiteits-check: Iedere deelnemer geeft (indien gewenst anoniem) aan hoe het is gesteld met de voorwaarden vanuit zijn/haar perspectief. De gezamenlijke uitslag geeft aan hoeveel teamflow er wordt ervaren en op welke delen er winst te behalen valt.

Met deze kennis gaat het team onder begeleiding van de trainer in gesprek met elkaar over wat goed gaat en waar aandacht nodig is. Hierin wordt onder andere een interactief vragenspel ingezet om tot diepgang te komen. Pijnpunten worden bespreekbaar gemaakt en omgebouwd tot vruchtbare to do’s. Verdiepingen op onderwerpen zoals: Formuleren van gezamenlijke ambitie, doelen, open communicatie, omgaan met feedback, kernkwaliteiten & valkuilen. Deze kennisoverdracht behaalt meer effect in combinatie met de werkvorm teamflow met paarden.

Diepgang kan worden geboden vanuit de vier dimensies met bijvoorbeeld: Verbindend communiceren, Kernwaarden spel, Kernkwaliteiten spel, Normen & waardenspel.

➕ Meer teamflow met (online) teamcoaching & spelvormen

Teamcoaching

Een teamcoach van Demusa Coaching & Training stelt de ontwikkeling van het potentieel van het team centraal. Wat is er nodig om meer teamflow te krijgen? Het team heeft vanuit een reality check helder gesteld waar het team aan wilt werken. Mocht dit nog onvoldoende helder zijn dan kan dit vanuit ons aangeboden worden. Hoe sta je er als individu bij? Hoe kijk jij naar het team? Deze input wordt gedeeld met het team waar gevoelens en gedachten kunnen worden gedeeld. De teamcoach draagt zorg dat een ieder ruimte krijgt om te verbinden en bewaakt het proces.

Diverse (online) spelvormen kan door de teamcoach worden ingebracht om bijvoorbeeld patronen helder te krijgen, tot keuzes te komen of diepgang te krijgen in het gesprek. Zo kan er bijvoorbeeld een virtuele escape room/ opdracht worden aangeboden waar men als team te oplossing moet komen. Zo worden patronen in samenwerken en communicatie zichtbaar en wordt er ruimte geboden om deze te verbeteren. Waar nodig zal de teamcoach het beste wat beschikbaar is op gebied van wetenschappelijke inzichten uit de psychologie en leertheorie over teams beschikbaar stellen vanuit een praktische insteek. Dat doen wat nodig is om het aanwezige potentieel tot uiting te laten komen. 

Diepgang kan worden geboden vanuit de vier dimensies met bijvoorbeeld: Verbindend communiceren, Kernwaarden spel, Kernkwaliteiten spel, Normen & waardenspel.

➕ Meer teamflow met behulp van paardenkracht

Een van de meest effectieve werkvormen bij teamtrainingen is de inzet van paardencoaching. Paardencoaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner het team ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen leerdoelen. De coach zet oefeningen in met een of meerdere paarden passende bij bijvoorbeeld eerder genoemde thema’s en leerdoelen. De paarden reageren op het denken, voelen en doen van ieder teamlid als het team als geheel. Een uitnodiging naar ieder teamlid om vanuit hoofd, hart en lijf te verbinden met het team en de gezamenlijk taak.

Paarden leven net als mensen in sociale hiërarchie en zijn in de natuur prooidieren. Dit maakt ze uiterst sensitief voor hun omgeving. Het paard reageert puur natuur, zonder verborgen agenda op dat wat er is. Hiermee biedt paardencoaching een uiterst effectieve werkvorm door het ervaringsleren en de oordeelvrije feedback. Het effect van het gezamenlijke denken, voelen en doen is direct zichtbaar. De paarden en de coach ondersteunen in het proces van bewustwording. Daarnaast biedt het gelegenheid nieuwe inzichten te toetsen en te verankeren.

➕ Meer teamflow met behulp van vechtsport

Een andere effectieve werkvorm bij teamtrainingen is de inzet van KickboksCoaching. KickboksCoaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner het team ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen leerdoelen. De coach zet oefeningen in ontleend uit de vechtsport passende bij bijvoorbeeld eerder genoemde thema’s en leerdoelen. Het lijf van ieder teamlid wordt geactiveerd. Vanuit de verbinding met het lijf gaan de teamleden met elkaar aan de slag. Een uitnodiging naar ieder teamlid om vanuit hoofd, hart en lijf te verbinden met het team en de gezamenlijk taak.

Vechtsport als basis voor persoonlijke ontwikkeling en van daaruit de verbinding met het team. Deze werkvorm biedt een sportieve uitdaging aan het team. De oefeningen ontleend uit de vechtsport doen een beroep op balans in hoofd, hart en lijf. Op individueel niveau ervaren de teamleden wat er nodig is om in optimale flow te komen, als ook wat het effect is als je dit als team aanpakt. Het gezamenlijke denken, voelen en doen is direct zichtbaar. Kickbokscoaching biedt een uiterst effectieve werkvorm door het ervaringsleren van het lijf. Door actief in beweging te komen en blijven, ondersteunt dit het proces van bewustwording. Daarnaast biedt het nieuwe inzichten en de mogelijkheid dit als team te verankeren.

 

 

Wat levert een teamtraining op?

De resultaten van een teamtraining hangt af van waar het team staat vanuit de realiteits-check en de tijd die wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van het team. Het belangrijkste resultaat: Het ervaren van meer teamflow! Dit levert meerdere voordelen op;

 • Het team toont meer persoonlijk leiderschap en onderling support door de beschikking over dezelfde kennis in het managen van de eigen energie en teamflow.
 • Het team komt tot betere, hogere teamprestaties, door vermindering van energielekken kan men zich volledig concentreren op de taak.
 • Het team laat meer creativiteit zien, door groei in het onderlinge vertrouwen, mag kwetsbaarheid er meer zijn en ontstaat er meer durf voor ideeën en experimenten.
 • Het team ontwikkelt zich beter door de vergroting van het leervermogen, door de directe mogelijkheid van taakgerichte feedback corrigeert het team zichzelf beter.
 • Het team ervaart een positieve sfeer door een vorm van positieve communicatie wat ook zijn weerslag heeft op individueel geluksgevoel.
 • Het team verlangt om samen nieuwe uitdagingen aan te gaan
 • Het team beleeft een betekenisvolle ervaring en voldoening door de intrinsieke motivatie en het belang van de bijdrage van elk teamlid aan het grote geheel levert intrinsieke beloning op wat een versterkend en bindend effect oplevert.

Wat kost een teamtraining?

Zoals aangegeven zijn onze teamtrainingen maatwerk. De prijs is afhankelijk van een aantal onderdelen:

 • Waar staat het team nu en waar wil het naar toe?
 • Het aantal dagdelen, dagen
 • De keuze van werkvormen
 • Locatie
 • Wensen qua eten & drinken
 • Aantal personen
 • Aantal benodigde coaches/trainers

Graag komt onze coach/trainer met u in gesprek om de wensen in kaart te brengen en aan de hand van het beschikbare budget tot een passende oplossing te komen. Neem vrijblijvend contact op (050) 210 28 55 of laat ons contact op nemen, vul dan onderstaand de gegevens in: