Is het jouw droom om samen met paarden van betekenis te zijn voor mensen? Zou jij mensen, die zich persoonlijk of voor hun werk willen doorontwikkelen, willen ondersteunen met behulp van de paarden? Wil jij paardencoaching beroepsmatig inzetten en de eerste stappen zetten om paardencoach te worden?

Maak van je liefde voor paard en mens je beroep en start met de basiscursus “Paardencoaching” in Noord-Drenthe. In drie dagen krijg je de grondbeginselen van paardencoaching in drie modules. Van hieruit kun jij van start met paardencoaching en/of beslissen of jij je verder wil bekwamen in dit vakgebied en welke vervolgopleiding dan het beste bij jou past. Iedere cursusdag bestaat uit een deel praktische theorie en een deel praktijk werken met de paarden en oefenen met coachen.

Basiscursus paardencoaching

Paardencoaching is een vorm van coaching waarbij een leerdoel van de mens wordt gecombineerd met een oefening met één of meerdere paarden waarbij de coach vragen stelt. Het paard reageert op het voelen, denken en doen van de mens. Dit geeft waardevolle informatie aan de mens waardoor deze ervaringsgericht kan leren. Paardencoaching heeft zich ontwikkeld tot een professie en kent inmiddels vele opleidingen en richtingen. Deze basiscursus geeft de praktische basisbeginselen van paardencoaching. Het biedt op laagdrempelige wijze mogelijkheid voor de deelnemers om te ontdekken, te ervaren en de eerste stappen te zetten naar het zelf coachen van mensen met behulp van paarden.

Wat is een professionele paardencoach?

Een professionele paardencoach is goed opgeleid, beschikt over kennis & kunde omtrent paarden, is ondernemend van geest en heeft ervaring in het begeleiden van mensen. Het gaat om een gestructureerd en doelgericht proces waarbij de coach op interactieve wijze met paarden de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

 • Bewustwording en persoonlijke groei
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen en/of het exploreren
 • Ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Doel van de basiscursus

Er zijn diverse methodes en werkvormen alsook doelgroepen waar paardencoaching voor wordt ingezet. Doel van deze basiscursus is:

 • De deelnemers kennis te laten maken met paardencoaching als professie
 • Van start kunnen gaan als beginnende paardencoach
 • Voorbereiding op de doorontwikkeling tot professionele paardencoach

Programma

In drie modules krijgen deelnemers kennis en oefeningen aangereikt, waarbij ze direct aan de slag gaan met coaching. Iedere cursusdag ziet er globaal als volgt uit:

 • 09.30 tot 10.00 uur: inloop
 • 10.00 tot 12.30 uur: praktische theorie en onderling oefenen
 • 12.30 tot 13.00 uur: pauze met lunch
 • 13.00 tot ca. 16.00 uur: praktijk oefenen met de paarden
 • 16.00 tot 16.30 uur: nabespreking & doornemen thuiswerk oefeningen
 • 16.30 uur: Afsluiting

Modules

 1. Verbinding & competenties van een paardencoach; inzicht in de competenties van een paardencoach, maken van verbinding, intake, gesprekstechniek & observeren
 2. Basis interventies met het paard; kennismaken met verschillende werkvormen en oefeningen met het paard
 3. Welzijn, gedrag van paarden en vervolg opleiding; inzicht in non-verbale communicatie van het paard, interpreteren, inzicht in opleidingen
 4. Examen; is optioneel en voor de deelnemers die daadwerkelijk van start willen gaan met paardencoaching
Module 1: Verbinding & competenties van de paardencoach

In de eerste module staat verbinding maken centraal. De deelnemers maken kennis met elkaar, de docent, de paarden en paardencoaching. Een professionele paardencoach beschikt over een aantal kerncompententies. Competentie is het vermogen om een taak met de juiste kennis en vaardigheden te verrichten. De deelnemers brengen hun eigen competenties als paardencoach in beeld. Tijdens deze module wordt er gewerkt aan de bewustwording van deze competenties en gaan de deelnemers concreet aan de slag deze competenties (verder) te ontwikkelen. Tijdens de module gaan de deelnemers direct aan de slag met elkaar, trainen van gesprekstechnieken en leren werken met het GROW-model.

Programma

 • Kennismaken met de andere deelnemers, docent(en), locatie en de paarden
 • Verbinding maken oftewel rapport maken
 • Gesprekstechniek: vraag techniek, LSD, GROW-model, formuleren van leerdoelen
 • Kerncompetenties van een paardencoach in beeld
 • Observeren, presenteren van waarneming
 • Werken vanuit een veilige setting voor paard en mens
 • Oefeningen met het paard

Na deze module krijgen de deelnemers oefen opdrachten mee voor die week om hiermee ervaringsuren te maken en vaardigheden te trainen.

Module 2: Werkvormen & interventies met paard

In de tweede module staan werkvormen & interventies met paarden centraal. De afgelopen week hebben de deelnemers kunnen oefenen met de lesstof van module 1. De deelnemers starten met een stuk reflectie hierop; Hoe is het gegaan met oefenen, wat ging goed en wat verdient aandacht. De deelnemers krijgen inzicht in welke werkvormen en interventies er zoal zijn in de wereld van paardencoaching. Met elkaar gaan de deelnemers aan de slag om de hulpvraag te koppelen aan de in te zetten interventie met het paard. Hierbij worden de tools van module 1 gesprekstechnieken verder uitgebouwd en geoefend. In de ochtend wordt de kennis aangereikt en oefenen de deelnemers onderling met de werkvormen om deze vervolgens in de middag met de paarden te oefenen.

Programma

 • Korte terugblik op module 1 en uitwisselen van ervaringen
 • Cirkel van invloed
 • NLP: Logische niveaus
 • Transactionele Analyse: Drama driehoek
 • Systemisch werken; Werken met opstelling
 • Oefeningen met het paard

Na deze module krijgen de deelnemers oefen opdrachten mee voor die week om hiermee ervaringsuren te maken en vaardigheden te trainen.

Module 3: Welzijn, gedrag & signalen van het paard

In de derde module staat alles rondom het paard centraal. Een professionele paardencoach heeft het welzijn van de paarden hoog in het vaandel staan. Om daar in de praktijk vorm aan te geven is het van belang dat de paardencoach op een aantal zaken let. Welke paarden zijn geschikt om in te zetten voor paardencoaching? Niet iedere paardencoach heeft een eigen paard of locatie. Er zijn veel mogelijkheden om met je coachee op een locatie en andermans paard te werken, maar waar let je op wanneer je paard en locatie huurt? Welke voorbereiding tref je als je met je coachee naar het paard gaat? Do’s and dont’s in relatie tot inzet van het paard. Wanneer je als paardencoach aan de slag gaat is het van belang om de non-verbale communicatie van het paard te zien en te begrijpen. Te weten wat de functie is van de signalen die het paard laat zien in zijn natuurlijke omgeving en hoe dit effectief te gebruiken in een coach sessie.

Programma

 • Korte terugblik op module 1, 2 en uitwisselen van ervaringen
 • Dagelijks welzijn van de paarden
 • Bewaken van welzijn tijdens de sessie
 • Natuurlijk gedrag van paarden
 • Signalen van paarden
 • Oefeningen met de paarden

Na deze module krijgen de deelnemers twee weken de ruimte om de opdrachten te oefenen om hiermee ervaringsuren te maken en vaardigheden te trainen.

 

Examen module

De praktijk leert dat veel deelnemers veel waarde hechten aan voorgaande modules maar niet altijd ook examen willen doen. De deelnemers die daadwerkelijk van start willen gaan als professioneel paardencoach doen dit vaak wel. Het is de keuze van de deelnemer om bewust en gericht een waardevolle bijdrage te willen leveren aan de toekomstige coachees met paard interventies. Door examen te doen committeert de deelnemer zich om;

 • de stof tot zich te nemen,
 • de oefeningen te doen,
 • te reflecteren op eigen handelen,
 • open te staan voor feedback,
 • bewust door te ontwikkelen tot professioneel coach.

Kiest de deelnemer voor het doen van examen, dan krijgt deze één maand na het verstrijken van de laatste cursusdag de tijd om het volgende aan te leveren.

 1. Opdrachten van de verschillende modules met bijbehorende reflectieverslag
 2. Persoonlijk ontwikkelplan o.b.v. de competenties van een paardencoach
 3. Lezen van een relevant boek naar keuze en het schrijven van een reflectieverslag
 4. Video opdracht: opname van een sessie paardencoaching van maximaal 1 uur volgens een methode naar keuze
 5. Reflectieverslag op de video opdracht

Naast de docent is er een externe examinator (een andere ervaren paardencoach/-docent) die beoordeeld of de deelnemer is geslaagd. Mocht er belangrijke verbeterpunten zijn op een of meerdere examenonderdelen en de deelnemer slaagt derhalve niet, dan kan deze een herkansing doen op een of meerdere examenonderdelen binnen een termijn van één maand nadat de uitslag bekend is. Herkansing brengt geen extra kosten met zich mee. Bij het behalen van het examen, ontvangt de deelnemer een diploma waarbij de docent en examinator, referentie afgeeft over de kwaliteiten van deze beginnende paardencoach.

Leren door doen! Deze basiscursus bevat veel praktische tools waarbij het belangrijk is om hier concreet mee aan de slag te gaan en te oefenen. Elke module geeft oefeningen waar de deelnemers direct mee aan de slag kunnen. Voor deelname is het belangrijk dat wanneer de deelnemer serieus hiermee aan de slag wilt, er ruimte in de agenda is om tussen de modules door te oefenen met mensen uit het eigen netwerk. Dit vooraf al plannen kan het succes al positief beïnvloeden.

Docent

De basiscursus wordt gegeven door Denise Munster, fulltime ondernemer en ervaren coach in paard interventies. In 2007 is Denise gestart met haar eigen praktijk voor coaching & training van ondernemers en executives. In 2010 is zij actief als gecertificeerd paardencoach voor meerdere doelgroepen zoals particulieren, professionals en teams. Door specialistische kennis in onder andere hechtings- en traumaproblematiek en prenatale psychologie weet zij stevige gedragsproblematiek in beweging te krijgen met inzet van paarden. Naast paardencoaching zet zij therapeutisch interventie in met paard.

Particulieren weten haar te vinden wanneer zij vastlopen in het reguliere zorgcircuit of vanuit doorverwijzing uit de zorg voor complementaire dienstverlening. Zij is ervaren in het geven van trainingen met de paarden voor bedrijven op gebied van leiderschap, communicatie en stress klachten voor diverse groepsgrootte. Vanuit haar praktijk word zij regelmatig ingezet als docent en leertherapeut voor professionals in mensen werk die paarden als interventie inzetten. Klik hier voor meer of CV>>

Online academie

Deelnemers aan de volledige basiscursus krijgen toegang tot de online academie voor groei. Hiermee een mogelijkheid tot blended learning.

Naast de fysieke basiscursus een mogelijkheid om lesstof na te lezen/ -bestuderen, extra naslagwerk en bronnen vinden als ook video-demo’s bekijken. Daarnaast zijn hier boekentips te vinden, toegankelijke en leerzame boeken die een verdiepingsslag kunnen geven. Ook kan de deelnemer hier benodigde hulpdocumenten vinden, die gebruikt kunnen worden bij eigen klanten.

Resultaten

Met deze basiscursus kunnen de deelnemers;

 • Stappen maken in hun eigen persoonlijke ontwikkeling met behulp van het paard,
 • Ervaren of het professioneel inzetten van paardencoaching het juiste pad is,
 • Ontstaat er een helder beeld van het benodigde ontwikkelingsproces tot paardencoach,
 • Meer gevoel bij wel/niet en zo ja welke vervolg opleiding te volgen,
 • Ervaringsuren maken in het coachen met paarden,
 • Daadwerkelijk aan de slag gaan als beginnend paardencoach.

Overige informatie

Data

Vrijdag 26 april, 10 en 24 mei 2024

Tijdstip

Inloop 09.30, start 10.00 uur tot 16.30 uur

Locatie

Oudemolenseweg 2, in Ubbena (Noord-Drenthe)

 

Groepsgrootte

Minimaal 5, maximaal 8 deelnemers

Investering

Voor de gehele 3-daagse basiscursus is de bijdrage € 975,- incl 21% BTW per persoon. Hiervoor krijg je:

 • 3 opleidingsdagen begeleidt door een zeer ervaren paardencoach/ docent
 • gebruik van locatie, huur paarden en werkmaterialen
 • 3 dagen vergaderarrangement (onbeperkt koffie, thee, water en versnapering) en uitgebreide lunch
 • werkmap
 • toegang tot de online academie voor de duur van 6 maanden
 • bij 100% aanwezigheid een certificaat van deelname

Dit is exclusief examen, aanbevolen literatuur en eventuele eigen gewenste werkmaterialen. Het examen bedraagt € 325 incl. 21% BTW, bij het slagen ontvang je een diploma ondertekent door de docent en de externe docent.

 

Algemene voorwaarden: klik hier voor de algemene voorwaarden 

Meer informatie

Neem voor vragen contact op met de docent via contact.

 

Aanmelden: klik hier