Basisvertrouwen, het fundament
De werking van ons brein en de CREF methode®

Wat maakt dat mensen doen wat ze doen? Wat doet dit met mij? Wat zegt mij dit? Sommige gedragingen kunnen als hinderlijk worden ervaren of als niet effectief. Deze lezing geeft een kijk op een dieper niveau van sociaal emotionele ontwikkeling van mensen. Een andere kijk op ADHD, PDDnos en PTSS met de CREF methode®. Voor mensen die meer inzicht willen hebben op waar gedrag vandaan komt of die problematiek kennen en een weg zoeken hier iets aan te willen doen.

Toelichting

Belangrijk onderdeel van de lezing is uitleg over nieuwe inzichten. Belangrijke vernieuwingen van de inmiddels verouderde piramide van Maslow (1943). Aan de hand een hernieuwd model, bespreken we een werkvorm waarbij er op een dieper niveau gekeken kan worden naar de sociaal emotionele ontwikkeling van de mens. De werkvorm is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen die geen juiste hulp (zonder medicatie) konden vinden. Of voor mensen die door hulpverleners overtuigd werden dat er niets meer aan hun problematiek te doen viel.

Hieruit bleek dat de (prenatale) hechtingsproblematiek, of anders gezegd een onderkend trauma, de hoofdzaak van deze sociaal emotionele problematiek te zijn. De bedenkers ontdekten tijdens het werken met deze werkvorm, dat de methode ook zeer succesvol was bij allerlei andere problematieken en zelfs in groepsprocessen binnen organisaties. De lezing wordt gegeven door Denise Munster.

Programma (2 uur)

 • Emotionele ontwikkeling (EQ) versus cognitieve ontwikkeling (IQ)
 • Wat is basisvertrouwen en wat biedt het je?
 • Levensbehoeften vanuit de wetenschap
 • Wat is hechting?
 • 8 Kritische momenten hechtingsmomenten
 • Werking van ons brein
 • PTSS/ Geen Bodem Syndroom
 • Uitingen van onveilige hechting
 • Behandeling mogelijkheden o.a. EMDR, NLP
 • De rol van het paard

Na de lezing

 • Ken je het verschil tussen emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling.
 • Heb jij je kennis vergroot rondom overlevingsstrategie, hechting en levensbehoeften en de rol van trauma
 • Begrijp je beter waarom mensen doen zoals ze doen
 • Ben jij je bewuster welke onderdelen  gezondheid, geluk & succes beïnvloeden

Toepassing/maatwerk

Deze lezing kan in opdracht worden ingezet voor diverse doelgroepen (bedrijven, scholen, instellingen) waarbij de thema’s afhankelijk van de behoefte meer of minder kunnen worden belicht. Deze lezing is tevens individueel bij te wonen, zie hieronder actuele data.