Persoonlijke ontwikkeling is jezelf leren kennen. Als je begrijpt wat je in je communicatie doet, ga je ook het effect op anderen zien en kun je besluiten anders te reageren. Je kunt op verschillende manieren denken, voelen en handelen. Transactionele Analyse kun je gebruiken om je manier van omgaan met mensen effectiever te maken. Transactionele Analyse ( van E. Berne) gaat ervan uit dat we vanuit drie posities of ‘zijnswijzen’ kunnen reageren op situaties en andere mensen:

Vanuit de gedrag, gedachten en gevoelens horende bij:
• de Ouder
• de Volwassene
• of het Kind

De Ouder staat voor waarden en normen. De Ouder heeft een rijkdom aan normen van ouders en de cultuur overgenomen. De Ouder weet wat goed en slecht is en hoe het hoort, dus kan kritisch zijn en anderen veroordelen, maar kan ook verantwoordelijkheid nemen en verzorgen.

De Volwassene vertegenwoordigt het informatie verwerkend systeem en de vaardigheden die iemand tot zijn beschikking heeft. De Volwassene verwerkt informatie, onderzoekt en geeft informatie. Het is als het ware een databank. De Volwassene kan ook informatie geven over de normen van de Ouder en de gevoelens van het Kind.

Het Kind vertegenwoordigt emoties, levensenergie, creativiteit, en kan ook afhankelijk of opstandig zijn.

Het is belangrijk je te realiseren dat iedereen de drie posities in zich heeft. Je kunt zelf kiezen welke je aan het woord laat. Belangrijk is ook je bewust te worden wat de inzet van het ene ego te weeg brengt in het communicatieproces met anderen.