Hoe ondernemend ben jij? Ondernemen is kansen zien en deze ook weten te benutten. Kan dit ook voldoende opleveren wanneer jij er waarde aan toevoegt? Wil jij meer inzicht over jouw kwaliteiten als ondernemer en ontdekken waar jij nog in kan groeien voor succesvol ondernemen, dan is de OndernemersScan geschikt voor jou.

Jouw OndernemersScan is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeld door Dr. Martijn Driessen. Martijn Driessen is gepromoveerd bij Prof. P.S. Zwart, hoogleraar Economie van het MKB van de Rijksuniversiteit Groningen. Je krijgt een uitgebreide en wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst (ca. 130 vragen, duurt ca. 15 tot 20 minuten) waarbij jouw sterke en minder sterke eigenschappen en ondernemersdenkstijlen in kaart worden gebracht. Hieruit komt een uitgebreid rapport in PDF.

In het PDF-rapport staat een grafiek met een overzicht van jouw sterke en zwakkere ondernemerskwaliteiten afgespiegeld op het gemiddelde van collega-ondernemers uit jouw vakgebied. Per ondernemerskwaliteit wordt toegelicht wat het inhoud, gedragskenmerken, hoe dit werkt bij jou en tips voor valkuilen en om de kwaliteit te verbeteren.

Daarnaast krijg je een grafiek met een overzicht van jouw denkstijl. Iedereen is anders en denkt verschillend. Je denkstijl beïnvloedt je gedrag en dus ook de wijze waarop je onderneemt. Op basis van het model van Herrmann zijn 4 ondernemers denkstijlen gedefinieerd: pionier, verkoper, manager en vakman. Elk type heeft sterke en minder sterke eigenschappen in zich. Iedereen heeft alle denkstijlen in zich. Echter één denkstijl voert meestal de boventoon. Deze bepaalt hoe je in de dagelijkse praktijk onderneemt, denkt, omgaat met anderen, problemen oplost en beslissingen neemt.

Je hebt tevens de mogelijkheid om een 360° feedback te laten maken door drie mensen uit jouw zakelijke en/of privé leven. Zij maken de OndernemersScan over jou als ondernemer. Hierdoor ontstaat als het ware een “spiegelbeeld” van jouw ondernemerschap. Je krijgt inzicht hoe anderen jouw ondernemerschap beleven. Waardevol om inzicht te krijgen in jouw eigen blinde vlekken. Hierdoor krijg je een scherper beeld waardoor je tot nog betere keuzes kunt komen.

Samen met de coach bespreek je de OndernemersScan om van hieruit een ontwikkelingsplan te maken met daaraan gekoppelde leerdoelen. Een coach traject kan hierop worden geactiveerd om in een aantal afgesproken sessies te gaan werken aan het behalen van de leerdoelen.