• Kennis over stressmanagement;
  • (H)erkennen van stresssignalen, onderliggende behoeftes en ongezonde stress
  • Inzicht in basisbehoeftes en de status hiervan, diversiteit aan emotionele gedragingen en verstoringen
  • Bewustwording van energiegevers en vreters en andere tools om in betere flow te komen
  • Met meer kracht en helderheid communiceren over eigen gevoelens en behoeftes

In deze workshop worden de basisbeginselen van stressmanagement: wat is flow, basisvertrouwen, de werking van ons brein in relatie tot stress en het lijf, beïnvloedingsfactoren. Met behulp van ervaringsgerichte oefeningen leer je stress signalen bij jezelf en anderen te (h)erkennen, deze te koppelen aan onderliggende behoeftes. Stress is nodig om tot actie te komen, wanneer wordt stress ongezond en hoe kom je tot flow en hou je dit vast. Aan de hand van voorbeelden ga je aan de slag met gedragingen en ontdek je hoe een verstoorde werking bij jezelf of anderen er uit kan zien. In een oefening ga je aan de slag met dat wat jou energie geeft, wat je energie kost en hoe hiermee om te gaan.

Voor wie
Particulier: Geschikt voor mensen die preventief willen werken aan hun gezondheid en uitval door burn-out of stress te minimaliseren, die willen herstellen van een burn-out, PTSS of andere stress gerelateerde fysieke & mentale klachten.

Professionals: Geschikt voor de professional die veel met mensen werkt, eigen kennis willen verrijken, reflectie op eigen ontwikkelproces en zich willen laten inspireren door andere werkvormen.

Executives: Geschikt voor ondernemers en leidinggevenden die veel met mensen werken waaronder medewerkers voor reflectie op eigen ontwikkelproces, vergroten van de kennis rondom verzuim door stress en zich willen laten inspireren voor de eigen bedrijfsvoering richting personeel.