Wil jij dat jouw team zich door ontwikkeld tot een inspirerende en stimulerende groep die adequaat inspeelt op zijn omgeving? Ontdek wat werkelijk nodig is om hierin met elkaar te groeien met deze workshop. Samen nemen jullie een volgende stap naar een nog krachtigere verbinding en daarmee samengaande resultaten.

Als team voeg je wat toe aan je omgeving, je levert een eigen unieke bijdrage aan anderen (de organisatie, klanten, leveranciers, maatschappij), dat geeft bestaansrecht. Gezamenlijk vervul je een externe behoefte in de vorm van producten/diensten, die ontstaan door bundeling van krachten. Hoe beter het team onderling functioneert, des te krachtiger je kunt inspelen op de, continu in verandering zijnde, omgeving. Wat is er nodig om te komen tot een groep van gemotiveerde en geïnspireerde mensen? Wat maakt dat jij als team bestaat en blijft bestaan? Waar zorgen jullie voor? Hoe kun je als team zo optimaal mogelijk blijven functioneren en presteren?  Ontdek dit met elkaar in deze workshop of met een maatwerk trainingsprogramma.

Ieder mens kent universele levensbehoeften. Voor ieder verschilt welke behoeften aandacht behoeft. De levenscyclus van een team/ organisatie wordt bepaalt door een continu proces van groei en ontwikkeling. Een ieder zorgt ook voor vervulling van zijn of haar (team)behoeften en communiceert hierover op eigen wijze. Communicatie is daarbij de reactie die je krijgt, ongeacht hoe je het bedoeld hebt. Het lijkt zo eenvoudig, desondanks leidt communicatie ook geregeld tot conflict. Men kan onbedoeld sterker overkomen dan bedoeld, waardoor de boodschap verloren gaat. Hoe meer geweld in de communicatie, hoe meer onderling wantrouwen en hoe kleiner het onderlinge vertrouwen wordt. Dit gaat ten koste van o.a. de slagkracht van het team, het innovatievermogen en het prestatieniveau.

Wat wij denken, voelen en ervaren is onze innerlijke wereld. Iedereen is eigenaar van, en dus verantwoordelijk voor, zijn eigen innerlijke wereld en de uitingen daarvan. Voor een gezonde en hecht team is verbindend communiceren van belang. Op een geweldloze en open wijze communiceren over wat nodig is, waarbij een ieder verantwoordelijk blijft voor zijn eigen deel en daarbij een bijdrage levert aan het geheel. Door het onderlinge vertrouwen te vergroten ontstaat er meer ruimte voor creativiteit, innovaties en verhoogt dit het prestatieniveau. Tijdens de workshop wordt er gewerkt met het model van Marshall Rosenberg, de CREF-methode® in combinatie van ervaringsgerichte oefeningen. Het ondersteunt een ieder om met compassie een beweging te maken naar vertrouwen en samenwerking. Zo verloopt de communicatie ontwapenend, doeltreffend en verbindend.

Programma (duur vanaf 2,5 uur tot meerdaags)

 • Kennismaking
 • Afstemmen verwachtingen
 • Inleiding basiskennis performance
  (workflow, werking van ons brein, levensbehoeften & overlevingsstrategieën)
 • Hoe is het nu?
  Ontdek met elkaar hoe het is gesteld met het fundament met behulp van het CREF-model, jullie fundament. Inzicht in sterktes en zwaktes binnen de universele en fundamentele behoeftes van de organisatie/het team. Maak hierbij gebruik van de kwaliteiten van het paard om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen.
 • High Impact Training(en)
  Maatwerk op basis van de uitslag en de wensen van het team. Focus op ervaringsgericht leren, leren door met elkaar te doen. Maak hierbij gebruik van de kwaliteiten van het paard of sportiever door middel van kickboksen onder begeleiding van een professional.
 • Evaluatie
  Wat hebben jullie ontdekt en gaan jullie meenemen. Bevestiging van succesformule.

Doel, gewenste diepgang en resultaten zijn bepalend voor de duur van deze workshop /training. Het trainingsprogramma wordt opgebouwd uit elementen als: kennisoverdracht, inhoudelijke trainingsdoelen, eten & drinken en indien gewenst ontspannende activiteit.

Kennisoverdracht

 • CREF-methode®: workflow, werking van ons brein, levensbehoeften & overlevingsstrategieën met specificatie op doelgroep (zorg/onderwijs – hechtingsproblematiek, organisaties – duurzame inzetbaarheid, bedrijven – groeiend ondernemen)
 • Model voor “Verbindend communiceren” naar het boek van M. Rosenberg
 • Bedrijf als levend wezen (bestaansrecht, levenscyclus, fasen, benodigde krachten, gefundeerd groeien)

Diverse trainingsmodules zoals:

 • High Impact Training “Preventie van werkstress”
 • High Impact Training “Omgaan met weerstand”
 • High Impact Training “Effectieve gesprekken”
 • High Impact Training “Omgaan met lastige (agressieve) klanten”
 • High Impact Training “Nee kunnen zeggen”
 • High Impact Training “Effectieve feedback”
 • High Impact Training “Natuurlijk leiderschap”

Eten & drinken, keuze uit:

 • (Onbeperkt) Koffie, thee en water
 • (Onbeperkt) Frisdrank
 • (Luxe) broodjesbuffet, borrel en/of barbecue (in samenwerking met lokale partijen)

Ontspannende activiteiten bijvoorbeeld:

 • GPS wandel event “Het mysterie van het Grollerholt”, wandelen in de natuur in Grolloo gecombineerd met een missie (in samenwerking met Boerhaarshoeve – Grolloo).
 • Diverse outdoor activiteiten (in samenwerking met Boerhaarshoeve – Grolloo)

Na deze workshop

 • Beschikt het team over kennis wat er nodig is om tot een krachtig, gemotiveerd en geïnspireerd team te komen.
 • Herkennen van (ongezonde) stress en overlevingsstrategieën
 • Is het team zich meer bewust van het huidige fundament, sterktes en zwaktes
 • Kan het team het model “Verbindend communiceren” toe passen
 • Heeft het team de basistools om het onderlinge vertrouwen/samenhang te vergroten
 • De succesformule voor effectief samenwerken

Toepassing/maatwerk
Deze workshop kan afhankelijk in samenstelling van de modules in opdracht worden ingezet voor diverse doelgroepen (gezinnen, bedrijven, scholen, instellingen).