Ik ben “Trots op mijn gezin”! Is dat niet wat ieder ouder zou willen zeggen? Ieder huisje heeft zijn kruisje, is de gezegde. Oftewel ieder gezin kent zijn eigen uitdagingen. Soms loopt het niet lekker en dat kan allerlei redenen hebben. Vanuit deze praktijk gaan we kijken wat er niet lekker loopt en aan de slag om dit te veranderen naar dat het lekker loopt. Ieder zit lekker in zijn vel, communicatie onderling verloopt optimaal en ieder voelt zich vervult in zijn behoeften.

Gedrags-/ gezondheidsproblematiek heeft altijd een link met de psyche van de mens. Welke intentie gaat er achter schuil en waar komt deze vandaan. Vanuit deze praktijk werken we niet met diagnostiek als ADHD, ADD, PDD-nos of aanverwant uit het autistisch spectrum. We kijken naar gedrag, geactiveerd overlevingsmechanisme en levensbehoeften. Wanneer het in het basisvertrouwen niet goed zit, heeft dit allerlei uitingskenmerken. Deze dienstverlening is gericht op herstel / vergroten van het basisvertrouwen zonder medicatie met behulp van de CREF-methode. Hierbij gaan we altijd uit van het gezin in zijn totaliteit en niet bijvoorbeeld het individuele kind alleen. Ook mensen die overwegen te starten met een gezin, of (pasgeboren) baby’s zijn welkom.

Hieronder vind je interessante artikelen, blogs, boekentips of activiteiten rondom dit thema.