Trauma in een bedrijf verwijst naar ervaringen of gebeurtenissen die een of meerdere medewerkers kunnen hebben meegemaakt die schadelijk zijn. Uiteraard doe je er als bedrijf alles aan om dat te voorkomen. Desondanks kan zich een situatie voordoen die zo indrukwekkend is voor medewerkers dat psychosociale hulp in het bedrijf nodig is. Psychosociale hulp is een vorm van ondersteuning die gericht is op het verminderen van de negatieve gevolgen van trauma in het bedrijf. Heeft jouw bedrijf psychosociale ondersteuning nodig, neem contact op: (050) 2102855?

Wat is psychisch trauma?

Een heftig incident betekent niet automatisch dat er sprake is van psychisch trauma. Het als zodanig ervaren verschilt ook van mens tot mens. Dezelfde gebeurtenis kan voor de één slechts naar of vervelend zijn en voor een ander ronduit traumatisch. Je spreekt in de regel over trauma wanneer een gebeurtenis een intense emotionele reactie heeft veroorzaakt. Reacties zoals angst, paniek, verdriet, woede, schuldgevoelens, schaamte, vermijding van herinneringen tot aan herbeleving in de vorm van flashbacks, nachtmerrie of herinneringen.

Soms kan er sprake zijn van complex trauma. Deze term wordt gebruikt bij langdurige of herhaalde blootstelling aan traumatische gebeurtenissen. Een heftige gebeurtenis kan een trigger zijn van reeds bestaand onbewust, onverwerkt leed bijvoorbeeld uit de kindertijd of adolescentie. Is ingrijpen direct nodig? Ja! Natuurlijk beschikt de mens over een instinctief vermogen tot heling. Rust en slapen biedt gelegenheid tot verwerken. Als werkgever heb je zorgplicht en wil je niet het risico lopen dat je te laat psychisch sociale hulp biedt.

Vormen van trauma in bedrijf

Je kunt hierbij denken aan de volgende vormen:

 • Fysiek letsel: Bijvoorbeeld een ongeval op de werkplek of een gewelddadig incident.
 • Psychologisch trauma: Dit kan worden veroorzaakt door gebeurtenissen zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, misbruik of geweld op de werkplek.
 • Getuige zijn van traumatische gebeurtenissen door het bijwonen zoals een ongeval, geweld of sterfgeval.
 • Hoge mate van stress veroorzaakt door werk-gerelateerde factoren zoals een uit de hand gelopen conflict op de werkplek, overbelasting, hoge werkdruk.
 • Niet-acuut trauma door (chronische) stress bijvoorbeeld regelmatig overwerken, een ingrijpende wetswijziging in jouw branche of (onbedoeld) slecht management, psychische onveiligheid op de werkvloer (pestgedrag of ontstane cultuur).

Vaak ligt er wel een noodplan vanuit BHV (Bedrijfshulpverlening), psychosociale hulp wordt hierbij vaak over het hoofd gezien terwijl dit verstrekkende gevolgen kan hebben voor het welzijn van jouw medewerkers en de continuïteit van je bedrijf.

Psychosociale hulp

Bij twijfel of psychosociale hulp nodig is, kies er dan voor om het wel te doen. “Better safe then sorry”. Trauma kan ernstige negatieve gevolgen hebben voor de fysieke, emotionele en mentale gezondheid van medewerkers. Het kan ook leiden tot problemen op het gebied van werkprestaties, relaties op het werk en andere aspecten van het dagelijks. Het bieden van ondersteuning na een traumatische gebeurtenis draagt bij aan de zorgplicht van de werkgever als ook voor een voorspoedig herstel en continuïteit van het bedrijf.

Demusa Coaching & Training biedt, door jarenlange opleiding in mentale. emotionele problematiek bij trauma en ervaring in het behandelen van (complex) trauma, een stevige basis voor het bieden van de nodige ondersteuning. Ondersteuning kan in de volgende vorm:

 • Psycho educatie; geven van basiskennis op het gebied van ongezonde (chronische) stress, trauma, herkennen van signalen en stappen om symptomen zoals PTSS (posttraumatische stressstoornis), angst, depressie en andere emotionele en mentale gezondheidsproblemen te verminderen.
 • Groepsgesprekken; medewerkers gelegenheid bieden voor herkenning en steun voor het verminderen van gevoelens van isolatie en eenzaamheid, verkrijgen van inzicht en leren van verschillende coping-strategieën, voor het tijdig identificeren van interpersoonlijke problemen (onderlinge relaties). Kortom werken aan de onderlinge emotionele verbondenheid en indien nodig herstel van werderzijds vertrouwen.
 • Individuele begeleiding met therapeutische interventies zoals EMDR voor verminderen van symptomen en te werken aan herstel.
 • Hulp bij het oplossen van sociale problemen bijvoorbeeld het zoeken van een nieuwe baan, het oplossen van financiële problemen, het oplossen van conflicten op de werkplek.
 • Praktische hulp voor de ondernemer bij het regelen van zaken zoals opvang, vervoer en andere zaken die van invloed kunnen zijn op het welzijn van de ondernemer en medewerkers.
 • Opleiding & training om jouw medewerkers adequaat te ondersteunen kun je ook zelf veel doen, bijvoorbeeld door vaardigheid te ontwikkelen in het verlenen van psychosociale hulp, de basiskennis beheersen om te (h)erkennen alsook de juiste taal te spreken en slagvaardig te handelen op de dag zelf en de dagen die volgen.

Door medewerkers de juiste ondersteuning te bieden, kun je als bedrijf helpen om hun fysieke, psychologische en sociale gezondheid te herstellen en de veerkracht te vergroten.

Ondersteuning nodig?

Neem bij urgentie contact op met Denise Munster: 06-55320217 laat bij voicemail duidelijk bericht achter dat het om urgentie gaat en stuur een whatsapp bericht dat het om dringende psychosociale hulp in het bedrijf gaat. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op. Zelf bedien ik regio Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) en beschik daarnaast over een landelijk netwerk aan psychosociale hulpverleners die kunnen ondersteunen.