Demusa Coaching & Training is opgericht door Denise Munster op 1 januari 2007. Een start van een nieuwe fase na een periode van werknemerschap, de keuze om voor eigen rekening & risico een betekenisvolle invulling te geven aan de maatschappij. De rode draad van het bedrijf: Voor groei in werk en leven! Het bieden van ondersteuning in persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Voor groeiend ondernemen In eerste combineerde Denise haar kennis & kunde op bedrijfskundig terrein om ondernemers die in groei verkeren te begeleiden in het realiseren van hun ambities. Deze ondernemers lopen tegen vele uitdagingen aan: ontwikkeling van nieuwe competenties zoals leiderschap en commercie, ook de sterke behoefte aan specifieke kennis (maatwerk) rondom ondernemerschap. Denise vond haar invulling door het zijn van een sparringpartner, coach en servicemanager. Met name de eerste twee creëerde een behoefte bij Denise naar een verdiepingsslag in sociaal emotionele ontwikkeling van mensen. Een goed product of dienst maakt nog geen succesvol bedrijf. Het zijn de mensen die het waarmaken, het vertrouwen wat er onderling heerst, de mate waarin er in kansen gedacht en gehandeld wordt.

Coaching met inzet van paarden In 2010 kon Denise haar dienstverlening uitbreiden met de innovatieve methodiek Equicoaching®, coaching (NLP,TA) met behulp van paarden. Dat wat het paard terug geeft is eerlijk, onbevooroordeeld en zonder verborgen agenda. Niet alleen ondernemers lieten zich persoonlijk coachen ook teams vonden hun weg naar Demusa als ook particulieren met uiteenlopende vraagstukken. Hierdoor ontstond er tegenstrijdigheden ondernemerspraktijk, bedrijfskunde & sociaal emotionele ontwikkeling.

Transformatie naar groei vanuit basis vertrouwen Uiteindelijke de keuze om door te gaan met sociaal emotionele ontwikkeling in combinatie met paarden. Dit draait meer om de essentie van het bestaan van de mens. In 2013 komt het geheel samen met behulp van IKEV en de CREF methode®. Kennis rondom de werking van het brein, veilige hechting en gedragsproblematiek gaven nieuwe inzichten. De nieuw ontwikkelde vaardigheden met de CREF methode® blijken bijzonder effectief te zijn voor de klanten. Hiermee de transformatie van Demusa Ondernemersservice naar Demusa Coaching & Training.

Herstellen van basisvertrouwen Denise richt zich per 1 januari 2014 volledig op de rol van coach, trainer en CREF methode® behandelaar. Het begeleiden van mensen in hun groei in werk en leven. De focus ligt op herstellen en/of vergroten van het basisvertrouwen van mens en bedrijf. Dit door ondersteunen in verwerking van (vaak onderliggend) trauma en het trainen van nieuwe gewenste vaardigheden. Geschikt voor ieder mens: kind, ouder, echtgenoot, werknemer, leidinggevende of ondernemer. Innovatief, baanbrekend en doeltreffend!

Pre-, peri- en postnatale psychologie In 2017 is Denise gestart met een gespecialiseerde praktijkopleiding om ondersteuning te bieden bij ongewenste diepgewortelde patronen ontstaan vanaf conceptie tot de eerste 9 maanden. Heftige ervaringen in dit prille begin kan de basis zijn van depressie, burn-out, angststoornis, verslaving, ziekte etc. Met deze opleiding zal Denise omstreeks 2019 ook baby kunnen behandelen die geen optimale start hebben gehad, dit uit zich bijvoorbeeld bij huilbaby’s of de teruggetrokken/ te stille baby’s.