Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR is een effectief bewezen behandelmethode voor mensen die last hebben of houden na het opdoen van een nare ervaring. Nare ervaring(en) ook wel trauma genoemd, kan zijn een auto ongeluk, geweldsdelict, incest of zelfs geboorte trauma. Demusa Coaching & Training biedt voor regio Drenthe, Zuidlaren, Tynaarlo en Vries EMDR.

Met EMDR is het niet nodig om jarenlang te praten over het verleden. Wel worden, in een relatief korte tijd blijvend resultaat geboekt, dit door het stimuleren van het informatie verwerkingssysteem. Hierbij veroorzaakt EMDR herkenbare veranderingen die ook na langere tijd blijven bestaan. EMDR wordt vanuit deze praktijk aangeboden in combinatie met de CREF-methode, zogenaamde CREF-EMDR. Ook is het mogelijk dat tijdens een sessie het paard ingezet om zo geest, hart en lichaam in balans te brengen.

Een manier om de persoonlijke draagkracht van een cliënt te vergroten is Resource Development and Installation. Met RDI wordt gewerkt met positieve ervaringen en het toevoegen van hulpbronnen/kwaliteiten, dit wordt als het ware een anker. In deze praktijk wordt ook de term CREF-anker gebruikt. Deze methode wordt vaak aanvullend gebruikt bij EMDR. Om de cliënt sterker te maken, meer draagkracht te geven en om een EMDR sessie positief af te sluiten.

EMDR is een geprotocolleerde behandelingsmethode, ontwikkelt door de Amerikaanse psycholoog Francine Shapiro. De methode is geschikt voor kinderen, jeugdigen en volwassenen die lijden aan traumagerelateerde stoornissen, waaronder Acute Stress Stoornissen of Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS). Vrij vertaald betekend het: Door oogbewegingen minder gevoelig maken en verwerken. De methode is opgebouwd uit een aantal omgeschreven stappen.

Kort geschetst houdt EMDR het volgende in:
De cliënt concentreert zich op een maximaal negatief beladen beeld uit zijn herinnering en een daaraan verbonden negatieve opvatting over zichzelf, met de daaraan gekoppelde emoties en lichamelijke sensaties. Dit geheugenbeeld staat symbool voor het trauma. Tijdens het oproepen van dit beeld, bewerkstelligt de behandelaar afleiding door middel van:

  • Voor de ogen van de cliënt heen en weer bewegende vingers van de therapeut.
  • Tactiele bewegingen van de behandelaar op bijv. de handen of de knieën van de cliënt.
  • Geluidstonen via een koptelefoon die beurtelings in het rechter- en linkeroor zijn te horen.

Wanneer de cliënt geen spanning meer ervaart bij het beeld wordt op dezelfde wijze aan het beeld een positieve opvatting, over zichzelf, gekoppeld. Het beeld is overigens niet geheel weg, maar de emotionele lading en daarbij de fysieke respons is verdwenen. De methode geeft positieve resultaten en blijkt een effectieve behandelmethode te zijn bij problematiek die is gerelateerd aan traumatische herinneringen.

De gedachte achter EMDR is dat er opnieuw een beeld wordt opgeslagen maar dit keer met een lichaam met een laag adrenalinepeil en een rustige hartslag. Je zou het hele proces kunnen vergelijken met het opslaan van een nieuw document op de computer. Je haalt het oude op, schrijft er iets bij of wist iets uit en bergt het opnieuw op.