Wat veroorzaakt verslaving?
Makkelijk, drugs veroorzaakt verslaving. Zo simpel is het toch niet. Drugs veroorzaken geen verslaving.
Naast drugs kennen we allerlei soorten verslavingen, denk ook aan gamen, kopen, eten en medicatie.
Onderstaande video’s zullen je beeld op drugs doen veranderen.

Gebrek aan emotionele verbinding

Uit onderzoek blijkt dat de bron gezocht mag worden in een breuk in de emotionele verbinding. Verslaving van drugs, eten, werk of wat dan ook kunnen dan ook alleen geheeld worden wanneer er herstel plaats vindt op gebied van de emotionele verbinding. Hoe dit hersteld kan worden verschilt van mens tot mens en vraagt maatwerk om te ontdekken waar het in is beschadigd. Vanuit Demusa Coaching & Training ligt hier de focus op. De oplossing mag vooral gezocht worden door verbinding aan te gaan met anderen in plaats van terug te trekken, af te zonderen en/of in isolement te gaan leven.

Nog zo’n video van Dr Gabor Maté.

Helen van trauma

Verslaving is geen keuze die iemand maakt, het is geen moreel falen, geen ethisch gat, geen zwak karakter, het is geen fout in wilskracht zoals soms wordt gedacht. Ook is het geen ziekte van het brein, wat men soms medisch neigt te stellen. Het is een reactie op menselijk lijden. De mensen waar Dr Gabor Maté mee heeft gewerkt zijn allen getraumatiseerd geraakt als kind. Vrouwen die seksueel zijn misbruikt. Mannen waren ook getraumatiseerd, soms door misbruikt, soms fysiek, emotioneel verwaarloosd. Dit is niet alleen de ervaring van Dr Gabor Maté maar het laat dit ook zien in onderzoek en literaire studies. Een verslaving is een poging om tijdelijk te ontsnappen aan menselijk lijden. Om te kunnen herstellen helpt oordelen niet, noch symptoom bestrijding. Mensen die verslaafd zijn, hebben hulp nodig om te helen van hun trauma.

Het helen van trauma dient te geschieden op vier niveau’s: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Vanuit Demusa Coaching & Training worden individuele ontwikkeltrajecten geven om dit te bereiken. Herken jij je in verslavingsgedrag en je wilt hier graag van af? Neem gerust contact op, samen kijken we of begeleiding vanuit deze praktijk voor jou passend is.