De zelfredzaamheid, zelfwaardering en de interpersoonlijke gevoeligheid nemen toe na behandeling met inzet van paarden, zo blijkt uit onderzoek recentelijk uitgevoerd en gepubliceerd door onderzoekers van de open universiteit.

De wetenschappers onderzochten het effect van dier ondersteunde psychotherapie bij een groep van 71 patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Dat deden ze door psychotherapie ondersteund door paarden toe te voegen aan de standaard therapie. Bij de patiënten werd vooraf de algemene disfunctie, depressie, affect- en zelfregulatie gemeten. Vervolgens namen ze deel aan een multimodale intramurale groepspsychotherapie. Na 8 of 12 weken kreeg de experimentele groep (51 van de 71 patiënten) daarnaast ook dieren geassisteerde psychotherapie met paarden. De overigen gingen verder met de gebruikelijke face-to-face groepsbehandeling. Na afloop werd opnieuw gemeten. Na 3 maanden vond bovendien een follow-up interview plaats.

Resultaten

Beide groepen hadden baat bij hun behandeling en lieten significante verbeteringen zien. Maar de experimentele groep scoorde significant beter als het gaat om interpersoonlijke gevoeligheid, zelfwaardering en zelfredzaamheid. Bovendien lieten de semi-gestructureerde interviews na drie maanden een toename zien in zelfbeheersing, assertiviteit en inzicht.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dan ook dat therapie met paarden, oftewel Integrated Equine Assisted Short Term Psychodynamic Psychotherapy (EASTPP), haalbaar en effectief is in een patiëntengroep met persoonlijkheidsproblemen. Het voordeel van de toevoeging van EASTPP ligt vooral in het overwinnen van interpersoonlijke gevoeligheid, zelfredzaamheid en zelfwaardering.

Het onderzoek werd uitgevoerd door buitenpromovendus Geza Kovacs, universitair docent Inge Noback en hoogleraar Marie-José Slegers, allen van de Open Universiteit. De onderzoekers werkten samen met SPEL Psychologen Putten en Online poli’s I-psy psyQ Brijder van de Parnassia Group.

Bron: publicatie in de nieuwsbrief van Open universiteit

Klik hier voor de wetenschappelijk publicatie.