Paard en kindPaarden  zorgen voor een aanzienlijke verlaging van het hormoon cortisol, beter bekend als zijnde stresshormonen, bij kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Dit blijkt uit onderzoek van de Washington State University. Deze resultaten ondersteunen wat Denise Munster van Demusa Coaching & Training, collega equicoaches en CREF-methode® behandelaren al jaren aangeven.

Gedurende een 11-weekdurend programma van 90 minuten per week, leerden de kinderen over gedrag van paarden, het verzorgen en omgaan met paarden, rijden en verder interactie met paarden. Hierbij werd het speeksel van de deelnemers vooraf en naderhand verzameld. De kinderen leerden iedere week, vanuit een thema met een daaraan gekoppelde activiteit.

 1. Basisveiligheid; ontmoeten van paarden en begeleiders. Observeren van het gedrag van het paard en de paardenkudde
 2. Respect; jezelf, anderen en paarden. In beweging brengen van paarden met diverse druk verschillen
 3.  Communicatie; verbaal en non-verbaal. Leiden van paarden, interpreteren van de lichaamstaal van paarden
 4. Leiderschap; assertieve en agressieve signalen. Sturen met lichaamstaal
 5. Vertrouwen; omgaan met weerstand Rijden en leiden
 6. Grenzen Sturen met indirecte druk
 7. Overwinnen en werken aan vertrouwen Laten ontspannen van paarden in lastige situaties
 8. Zelfsturing en ontspannen Paarden massage en rijden
 9. Voorbereiden van bezoek oa ouders Vaardigheden leren in Horsemanship voor groepen
 10. Bezoek ouders en anderen Kinderen leren de ouders omgaan met het paard
 11. Samenvatting van het programma Obstakel parcours, rijden en feedback

De onderzoekers vergeleken het cortisolniveau (het stresshormoon) in het speeksel met dat van een controle groep. Zij kwamen tot de conclusie dat kinderen die het programma hadden gevolgd beduidend lagere cortisol levels hadden gedurende de dag en avond dan de controle groep. Met name een hoog cortisol niveau in de avond vormt een potentieel risico voor de ontwikkeling van mentale ziekten.