Als ondernemer en mens ken ik mijn uitdagingen – van de onverwachte wendingen van de coronapandemie tot persoonlijke tegenslagen zoals het verlies van een dierbare en het omgaan met een chronische ziekte. Onlangs kreeg ik ook het hartverscheurende nieuws dat een dierbare ongeneeslijk ziek is. Het zijn momenten die je doen stilstaan, die je uitdagen en die je dwingen om diep in jezelf te kijken. Maar te midden van dit alles heb ik geleerd dat verlies niet het einde is, maar eerder een kans biedt om te groeien en te evolueren.

Veerkracht als fundamentele vaardigheid
Een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd, is dat veerkracht geen aangeboren eigenschap is, maar eerder een vaardigheid die kan worden ontwikkeld.

Het is de kunst om flexibel te zijn, om mee te bewegen met de golven van het leven zonder te breken. Net zoals riet buigt onder de druk van de wind, maar toch standhoudt, zo moeten ook wij leren buigen zonder te breken.

Het vergt moed en vastberadenheid, maar het resultaat is een dieper gevoel van innerlijke kracht.

Zorg voor jezelf, zorg voor succes
Een andere belangrijke les die ik heb geleerd, is het belang van zelfzorg. Als ondernemers hebben we vaak de neiging om onszelf te verwaarlozen ten gunste van ons werk. Maar juist in tijden van verlies en tegenspoed is het essentieel om goed voor onszelf te zorgen. Dit betekent niet alleen fysiek voor jezelf zorgen, maar ook mentaal en emotioneel. Het is oké om hulp te vragen, om je kwetsbaarheid te tonen en om tijd te nemen voor rust en herstel.

Groeien als ondernemer in tijden van tegenslag
Maar misschien wel de belangrijkste les van allemaal is het besef dat verlies ons ook de mogelijkheid biedt om te groeien als ondernemer, leider of mens. Het is in moeilijke tijden dat onze vaardigheden echt op de proef worden gesteld. Hoe we omgaan met tegenslagen, hoe we onszelf ondersteunen en hoe we een positieve visie blijven uitdragen, zijn allemaal aspecten van leiderschap die tijdens moeilijke tijden naar voren komen.

De kunst van “gewoon” zijn met wat er is
In het proces van omgaan met verlies is het soms “gewoon” zijn met wat er is al een kunst op zich. Het is het vermogen om niet te vervallen in overleven, dissociëren en maar doorgaan, vluchten voor het voelen van verdriet of te verzwelgen in verdriet of boosheid. Het gaat om het toestaan te voelen wat er is, het accepteren van het verlies zonder het groter of kleiner te maken dan het is, en van daaruit rust en ontspanning vinden. Het is een kunst om vanuit volledig zijn de juiste beweging te kiezen, om te handelen vanuit een plek van innerlijke rust en acceptatie.

Kiezen voor veerkracht en vastberadenheid
Dus ja, ik ken verlies en tegenslag. Maar ik weiger me te laten definiëren door mijn tegenslagen. In plaats daarvan zie ik ze als kansen om te groeien, om sterker te worden in het zijn en van daaruit verder. Want uiteindelijk is het niet de tegenslag zelf die ons definieert, maar hoe we erop reageren. En ik kies ervoor om te reageren met veerkracht en vastberadenheid, en te zoeken naar de lichtpuntjes die zelfs in de donkerste tijden te vinden zijn. De lichtpuntjes bieden mij een gevoel van vervulling, warmte, kracht en innerlijke leiding.

Dit proces onderga ik niet alleen. Ik heb mensen om mij heen verzameld ter ondersteuning. Vanuit mijn eigen ervaring en expertise kan ik deze sparringpartner zijn voor andere ondernemers en leiders, die net als ik streven naar groei en veerkracht.