Onze psychische ontwikkeling is een levenslang proces, althans zo zag Erik Ericson de Deens-Amerikaanse psycholoog. Volgens zijn inmiddels klassieke theorie moeten we in de loop van ons leven acht levensvaardigheden leren om goed te kunnen functioneren. Erikson ging ervan uit dat we deze vaardigheden in principe in bepaalde levensfasen opdoen (zie de leeftijden tussen haakjes); gebeurt dat niet of onvoldoende, dan is het mogelijk dat we ze later in ons leven alsnog gaan missen en pas dan onder de knie krijgen.

Niet alleen Ericson ook andere geleerden waaronder Maslow, Bowlby en Harlow zijn het eens over het basisvertrouwen als eerste belangrijke en essentiële levensvaardigheid. Kortom of de baby de gelegenheid geboden krijgt om tot veilige hechting te komen. Nieuwe inzichten tonen aan dat dit al start vanaf het prille begin, zelfs al vanaf het moment van conceptie. De film In Utero die regelmatig in deze praktijk voor cliënten wordt gedraaid geeft een toelichting. Hier wordt helder uiteengezet hoeveel impact deze vroege fase heeft op het functioneren van de mens.

 

Combineren we dit het gedachtegoed van de CREF-methode en die hierbij benoemde levensbehoeften, betekent dit wanneer een levensfase niet ten volle kan worden benut, kunnen een of meerdere levensbehoeften onvoldoende vervuld raken. Hieruit kan het overlevingsmechanisme geactiveerd worden. Negatieve emoties, beperkende overtuigingen, lichamelijk en psychische klachten ontstaan, die vervolgens in het hier en nu nog steeds acteren.

Beperkingen die kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld:

  • Niet door het gat kunnen zwemmen bij zwemles
  • Emoties niet kunnen reguleren, lang in boosheid of verdriet blijven
  • Vechten om behoeften vervuld te krijgen
  • Onvoldoende kunnen begrenzen, nee zeggen
  • Onvoldoende kunnen uitspreken wat je nodig hebt
  • Niet durven vragen
  • Verlatingsangst
  • Geen plezier beleven aan buiten de deur eten
  • En nog veel meer….

Met regelmaat wordt de 2-daagse cursus Basiskennis “Basisvertrouwen & hechting” aangeboden via het IKEV op diverse locaties in het land, zo ook in Noord. Vanuit mijn praktijk bied ik ondersteuning om beschadigingen vanuit deze vroege fase te helen zodat het basisvertrouwen groeit en steviger wordt en vaardigheden alsnog ontwikkeld worden.