Doorbreek eenzaamheid, neem de eerste stap…

Wat doet dit met je als je dit zo leest? 30 % van de Nederlanders van negentien jaar en ouder zegt zich soms eenzaam te voelen, waarvan acht procent zeer eenzaam.

Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM van 30 september. Vanuit de definitie praten we over eenzaamheid bij het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Je bent in deze je eigen graadmeter. Je bent eenzaam als jij je zo voelt.

Eenzaamheid onderscheidt zich in twee soorten: sociale en emotionele eenzaamheid.

  • Sociale eenzaamheid wanneer je minder contact hebt met mensen dan jij je zou wensen.
  • Emotionele eenzaamheid wanneer je wel eens waar veel mensen om je heen hebt, maar jij je eenzaam voelt door het ontbreken van een hechte, emotionele band met anderen. Kortom de kwaliteit is minder dan gewenst.

Onder 19 tot 34-jarigen geldt dit voor 36 procent van de Nederlanders met name speelt emotionele eenzaamheid hier een rol. Bij ouderen speelt eerder de sociale eenzaamheid. Oorzaken van eenzaamheid verschillen, soms door gebeurtenissen die je overkomen. Soms belanden mensen in een vicieuze cirkel. Door het eenzaam voelen, voel je je depressief, omdat je je depressief voelt, kies je ervoor om je af te zonderen waardoor je weer de eenzaamheid ervaart.

Veel mensen praten niet graag over eenzaamheid uit schaamte of omdat het beeld heerst dat het “not done is” om hierover te praten. Alsof het een zwakte is. Dit kunnen we met elkaar doorbreken. Ieder mens voelt zich van tijd tot tijd wel eens eenzaam. Voel jij je eenzaam? Dan is het aan jou om te bepalen of de noodzaak er is om er wat aan te doen! Uiteindelijk moet je zelf de eerste stap nemen om.

Bel gerust (050) 210 28 55.

Stap uit de eenzaamheid 1. Jij bent de graadmeter die bepaalt of jij je eenzaam voelt 2. Erken eerst bij jezelf dat jij je voelt zoals jij je voelt 3. Bepaal welke soort bij jou van toepassing is: sociaal of emotioneel 4. Durf de stap te nemen om hier wat aan te veranderen, dat is een keuze 5. Wat is er nodig om dit anders te ervaren? Schrijf dat nu voor jezelf op. Bijvoorbeeld: Ik zou meer mensen om mij heen willen hebben of ik zou iemand om me heen willen hebben bij wie ik mijn hart kan luchten. 6. Zoek iemand op waar jij je kwetsbaar mag uiten, iemand die je hierin bij wil en kan staan. Lukt dat niet in eigen kring, onze coaches staan voor je klaar. Doorbreek de cyclus! 7. Onze professionele coaches staan je bij in het vergroten van je zelfvertrouwen, het verminderen van angst en het trainen van sociale vaardigheden. De eerste stap is aan jou!