Voor collega’s en cliënten van Demusa Coaching & Training / IKEV-Noord wordt de film In Utero op deze locatie gedraaid. Aansluitend ruimte om met elkaar hierover in gesprek te gaan en vragen te stellen aan deskundige. Beperkt aantal plaatsen dus aanmelden noodzakelijk!

In Utero is een ode aan ons vermogen om lief te hebben en nieuw leven te koesteren. Het ontwikkelen van dat vermogen begint in de baarmoeder, in de relatie tussen de moeder en haar kind en in de wisselwerking met hun omgeving. De tijd waarin we nu leven omringt het jonge kind met een milieu waarin de mensheid voor grote opgaven staat.

Economische en technologische ontwikkelingen en de uitbreiding van de consumptiemaatschappij leggen een enorme druk op levens van ouders, kinderen en de samenleving. Het spanningsveld tussen de prilste behoeften van het ongeboren kind en de stressvolle omgeving waarin hun moeders en vaders leven, wordt in deze film treffend verbeeld en nodigt uit tot bewustwording en dialoog.

Een dialoog die gevoerd kan worden in het gezin en onder professionals, maar die ook deel uitmaakt van een brede maatschappelijke discussie over onder andere de positie van zwangere vrouwen, geboortezorg, kinderopvang en de toenemende medicalisering van gedragsproblematiek bij kinderen.

Datum:     Maandag 25 maart 2019 / Vrijdag 4 oktober 2019
Tijdstip:   aanvang 19,30 uur tot ca 22.00 uur
Locatie:    Ubbena (Assen-Noord)
Tickets:     € 12,50 p.p. incl. 2 consumpties en nabespreking
Groep:      maximaal 8 deelnemers, vol is vol