In Utero is een ode aan ons vermogen om lief te hebben en nieuw leven te koesteren. Het ontwikkelen van dat vermogen begint in de baarmoeder, in de relatie tussen de moeder en haar kind en in de wisselwerking met hun omgeving. Speciaal voor cliënten en relaties van Demusa Coaching & Training!

Een documentaire die raakt!

Aanvang om 19:00. De film start om 19:30.

In Utero is een ode aan ons vermogen om lief te hebben en nieuw leven te koesteren. Het ontwikkelen van dat vermogen begint in de baarmoeder, in de relatie tussen de moeder en haar kind en in de wisselwerking met hun omgeving. Het spanningsveld tussen de prilste behoeften van het ongeboren kind en de stressvolle omgeving waarin hun moeders en vaders leven, wordt in deze film treffend verbeeld en nodigt uit tot bewustwording en dialoog. De tijd waarin we nu leven omringt het jonge kind met een milieu waarin de mensheid voor grote opgaven staat. Economische en technologische ontwikkelingen en de uitbreiding van de consumptiemaatschappij leggen een enorme druk op levens van ouders, kinderen en de samenleving.

Na afloop van de film zullen we met elkaar in gesprek gaan over onze indrukken, ervaringen en onze kijk op zwangerschap, geboorte en ouderschap in de huidige tijd. Een uitnodiging om met deze nieuwe kennis te onderzoeken hoe we bewustwording kunnen creëren om meer liefde (door de navelstreng) te laten stromen in plaats van stress, angst en pijn. Een dialoog die gevoerd kan worden in het gezin en onder professionals, maar die ook deel uitmaakt van een brede maatschappelijke discussie over onder andere de positie van zwangere vrouwen, geboortezorg, kinderopvang en de toenemende medicalisering van gedragsproblematiek bij kinderen.

Voor wie:
De film wordt aanbevolen voor iedereen die geïnteresseerd is in de prenatale psychologie, de geboortepatronen, early life stress en de invloed van stress en omgevingsfactoren op de prille ontwikkeling van nieuw leven.

Datum:     Woensdag 9 december 2020
Tijdstip:   aanvang 19,00 uur tot ca 22.00 uur
Locatie:    Ubbena (Assen-Noord)
Tickets:     € 15,00 p.p. incl. 2 consumpties en nabespreking
Groep:      maximaal 8 deelnemers, vol is vol (afh v COVID-19 regels)

Heb jij belangstelling voor deze documentaire? Meld je dan aan voor deze film met jouw voorkeursdatum en tijdstip (minimaal > 3 weken). Wanneer deze passend is, zal deze worden ingezet en ook opengesteld voor andere deelnemers.