Voor cliënten en relaties van Demusa Coaching & Training wordt de film In Utero op deze locatie gedraaid. Beperkt aantal plaatsen dus aanmelden noodzakelijk!

De documentaire gaat over het leven in de baarmoeder en de impact daarvan op ons leven. Het spanningsveld tussen de prilste behoeften van het ongeboren kind en de stressvolle omgeving waarin hun moeders en vaders leven, wordt in deze film treffend verbeeld en nodigt uit tot bewustwording en dialoog. Na de film is er ruimte om onderling het dialoog aan te gaan of ervaringen te delen. Een uitnodiging om te voelen wat er wordt geraakt bij je, wat je herkent als ouder bij de ervaringen en gedrag van je kind of wat je herkent in het gedrag van andere mensen. Ook om met elkaar nog meer bewustwording te krijgen over oorsprong van hedendaagse problemen in de maatschappij. Ruimte om te bespreken hoe dit doorbroken kan worden.

In Utero is een ode aan ons vermogen om lief te hebben en nieuw leven te koesteren. Het ontwikkelen van dat vermogen begint in de baarmoeder, in de relatie tussen de moeder en haar kind en in de wisselwerking met hun omgeving. De tijd waarin we nu leven omringt het jonge kind met een milieu waarin de mensheid voor grote opgaven staat. Economische en technologische ontwikkelingen en de uitbreiding van de consumptiemaatschappij leggen een enorme druk op levens van ouders, kinderen en de samenleving.

Een dialoog die gevoerd kan worden in het gezin en onder professionals, maar die ook deel uitmaakt van een brede maatschappelijke discussie over onder andere de positie van zwangere vrouwen, geboortezorg, kinderopvang en de toenemende medicalisering van gedragsproblematiek bij kinderen.

Datum:     Woensdag 3 april 2019 / Vrijdag 4 oktober 2019
Tijdstip:   aanvang 19,30 uur tot ca 22.00 uur
Locatie:    Ubbena (Assen-Noord)
Tickets:     € 12,50 p.p. incl. 2 consumpties en nabespreking
Groep:      maximaal 8 deelnemers, vol is vol