Is het jouw droom om samen met paarden van betekenis te zijn voor mensen? Zou jij mensen, die zich persoonlijk of voor hun werk willen doorontwikkelen, willen ondersteunen met behulp van de paarden? Wil jij paardencoaching beroepsmatig inzetten en de eerste stappen zetten om paardencoach te worden?

Maak van je liefde voor paard en mens je beroep en start met de basiscursus “Paardencoaching” in Noord-Drenthe. In vijf dagen krijg je de grondbeginselen van paardencoaching in vijf modules. Van hieruit kun jij van start met paardencoaching en/of beslissen of jij je verder wil bekwamen in dit vakgebied en welke vervolgopleiding dan het beste bij jou past. Iedere cursusdag bestaat uit een deel praktische theorie en een deel praktijk werken met de paarden en oefenen met coachen.

Basiscursus paardencoaching

Paardencoaching is een vorm van coaching waarbij een leerdoel van de mens wordt gecombineerd met een oefening met één of meerdere paarden waarbij de coach vragen stelt. Het paard reageert op het voelen, denken en doen van de mens. Dit geeft waardevolle informatie aan de mens waardoor deze ervaringsgericht kan leren. Paardencoaching heeft zich ontwikkeld tot een professie en kent inmiddels vele opleidingen en richtingen. Deze basiscursus geeft de praktische basisbeginselen van paardencoaching. Het biedt op laagdrempelige wijze mogelijkheid voor de deelnemers om te ontdekken, te ervaren en de eerste stappen te zetten naar het zelf coachen van mensen met behulp van paarden.

Programma

In vijf modules krijgen deelnemers kennis en oefeningen aangereikt, waarbij ze direct aan de slag gaan met coaching. Iedere cursusdag ziet er globaal als volgt uit:

 • 09.30 tot 10.00 uur: inloop
 • 10.00 tot 12.30 uur: praktische theorie en onderling oefenen
 • 12.30 tot 13.00 uur: pauze met lunch
 • 13.00 tot ca. 16.00 uur: praktijk oefenen met de paarden
 • 16.00 tot 16.30 uur: nabespreking & doornemen thuiswerk oefeningen
 • 16.30 uur: Afsluiting

Modules

 1. Verbinding & competenties van een paardencoach; inzicht in de competenties van een paardencoach, maken van verbinding, intake, gesprekstechniek & observeren
 2. Basis interventies met het paard; kennismaken met verschillende werkvormen en oefeningen met het paard
 3. Welzijn, gedrag van paarden en vervolg opleiding; inzicht in non-verbale communicatie van het paard, interpreteren, inzicht in opleidingen
 4. Ondernemerschap en eigen praktijk; wat komt er kijken bij het starten van een eigen praktijk voor paardencoaching, ondernemerskwaliteiten en klanten werven.
 5. Paardencoaching bij stress en burn-out; basiskennis energiemanagement, van stress naar flow en oefeningen met het paard
 6. Examen; is optioneel en voor de deelnemers die daadwerkelijk van start willen gaan met paardencoaching

Leren door doen! Deze basiscursus bevat veel praktische tools waarbij het belangrijk is om hier concreet mee aan de slag te gaan en te oefenen. Elke module geeft oefeningen waar de deelnemers direct mee aan de slag kunnen. Voor deelname is het belangrijk dat wanneer de deelnemer serieus hiermee aan de slag wilt, er ruimte in de agenda is om tussen de modules door te oefenen met mensen uit het eigen netwerk. Klik hier voor meer informatie over het programma.

Online academie

Deelnemers aan de volledige basiscursus krijgen toegang tot de online academie voor groei. Hiermee een mogelijkheid tot blended learning.

Naast de fysieke basiscursus een mogelijkheid om lesstof nalezen/ -bestuderen, extra naslagwerk en bronnen vinden als ook video-demo’s bekijken. Daarnaast zijn hier boekentips te vinden, toegankelijke en leerzame boeken die een verdiepingsslag kunnen geven. Ook kan de deelnemer hier benodigde hulpdocumenten vinden, die gebruikt kunnen worden bij eigen klanten.

Indien COVID-19 beperkingen brengt, zal er meer input zijn via de online academie.

Resultaten

Met deze basiscursus kunnen de deelnemers;

 • Stappen maken in hun eigen persoonlijke ontwikkeling met behulp van het paard,
 • Ervaren of het professioneel inzetten van paardencoaching het juiste pad is,
 • Ontstaat er een helder beeld van het benodigde ontwikkelingsproces tot paardencoach,
 • Meer gevoel bij wel/niet en zo ja welke vervolg opleiding te volgen,
 • Ervaringsuren maken in het coachen met paarden,
 • Daadwerkelijk aan de slag gaan als beginnend paardencoach.

Overige informatie

Data

Voorjaar 2021: woensdag 14, 21, 28 april, 21 april, 12 en 26 mei 2021

Tijdstip

Inloop 09.30, start 10.00 uur tot 16.30 uur

Locatie

Oudemolenseweg 2, in Ubbena (Noord-Drenthe)