Geld – Status – Macht zijn belangrijke valkuilen

Leiders dienen vooral diepgaand inzicht in zichzelf te hebben en te beseffen wat hun impact is op anderen indien ze met succes hun organisatie door een verandering willen leiden.

Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northumbria University bij zevenentwintig chief executives van multinationals en openbare organisaties in Groot-Brittannië en Ierland. Een gebrek aan zelfkennis is volgens de onderzoekers één van de belangrijkste redenen waarom organisatorische veranderingen vaak op een mislukking uitdraaien. De authenticiteit en het gedrag van de leider is volgens de wetenschappers cruciaal om medewerkers voor een verandering enthousiast te krijgen. Bron: Psych.org

Uit gesprekken met leiders blijkt dat de authenticiteit en het gedrag van het leiderschap de cruciale factor was om bereidheid van de medewerkers in verandering te krijgen dan het gebruik van bestaande implementatie verandermodellen. De houding van het leiderschap is in grote mate bepalend voor het succes van het geplande veranderproces. Het pretenderen van een andere persoonlijkheid zal geen enkele oplossing brengen. Bij gebrek aan authenticiteit bereikt 60% van deze leiders de doelstellingen niet. Medewerkers moeten in staat zijn de leider te vertrouwen en dat kan niet zonder authenticiteit.

Authenticiteit
Authentiek betekent echt, betrouwbaar, niet vervalst, geloofwaardig, waarachtig. In gedrag betekent het zoveel als congruent zijn in voelen, denken en doen. Een authentiek persoon is trouw aan zijn eigen persoonlijkheid en kernwaarden. Hij is zichzelf, handelt vanuit zijn eigen drijfveren, is zich bewust van wat hij wil en waar hij voor staat. Een authentiek leider is niet alleen dienstbaar aan de ontwikkeling van zichzelf maar ook aan die van anderen en dat wat groter is dan zichzelf.

In het prille begin zijn wij allemaal authentiek. Gaande het leven maken specifieke gebeurtenissen dat mensen zich aanpassen en steeds verder van de eigen kern afraken. Geld – Status – Macht zijn belangrijke valkuilen die verleiding en verblinding geven en biedt uiteindelijk niet diep van binnen tevredenheid en geluk. De weg terug naar authenticiteit is een continue proces waar pijn, teleurstelling en fouten maken bij hoort, het is een keuze. Het is ook een keuze om uit het leven te halen wat er in zit, om het ten volle te leiden met alles erop en eraan, de dieptepunten volledig te leven en er niet voor te vluchten. Het te vieren en te genieten.

Starten met dit waardevolle proces?
Demusa Coaching & Training biedt een uniek leiderschapsprogramma met als ingrediënt de inzet van het paard. Het programma start met bewustwording van waar je nu staat als het gaat om authenticiteit. Congruentie speelt een belangrijke rol hierin, net als leiderschaps oefeningen met het paard. Het paard is oordeelvrij en reageert eerlijk en spontaan. Het paard is uiterst sensitief en reageert direct wanneer wij niet congruent zijn in ons denken, voelen en doen. Deze feedback is uiterst doeltreffend in een ontwikkelproces naar authentiek leiderschap. Vervolgens worden gebeurtenissen die authenticiteit hebben beïnvloed gekoppeld aan patronen en zo nodig goed verwerkt waardoor er ruimte ontstaat. In het laatste deel wordt getraind op geweldloze communicatietechnieken waardoor anderen alle ruimte krijgen om eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Open je hart, open jezelf. Leer jezelf kennen en (her)waarderen zodanig dat je instaat bent anderen te confronteren met hun eigen blinde vlekken en dat je in staat bent anderen te waarderen en te vertrouwen in hun potentie en talenten.