Wat veroorzaakt verslaving? Makkelijk, drugs veroorzaakt verslaving. Zo simpel is het toch niet. Drugs veroorzaken geen verslaving. Deze fantastische video zal je beeld op drugs doen veranderen.

Uit onderzoek blijkt dat de bron gezocht mag worden in een breuk in de emotionele verbinding. Verslaving van drugs, eten, werk of wat dan ook kunnen dan ook alleen geheeld worden wanneer er herstel plaats vindt op gebied van de emotionele verbinding. Hoe dit hersteld kan worden verschilt van mens tot mens en vraagt maatwerk om te ontdekken waar het in is beschadigd. De CREF-methode voorziet hierin. Een ding is zeker dat de oplossing vooral gezocht mag worden door verbinding aan te gaan met anderen in plaats van terug te trekken, af te zonderen en/of in isolement te gaan leven.