“Open je hart, open jezelf” Met een krachtige verbinding met jezelf, kan je in volle verbinding staan met jouw omgeving en hier het maximale uithalen. Wil jij vol in je kracht staan en gaan voor jouw geluk en succes? De workshop “In verbinding” bied jou alle tools om tot een persoonlijk ontwikkelplan te komen. Met mogelijkheid om totaliteit te pakken of specifiek op jouw professie. Deel 2 van het leiderschapsprogramma.

 

Toelichting

Elk mens streeft naar zelfverwerkelijking. Een basis om een gezonde persoonlijkheid te ontwikkelen. Om dit te bereiken moet een aantal fundamentele levensbehoeften minimaal bevredigd zijn. Deze behoeften kondigen zich aan via je zintuigen, waaronder voelen. Al deze fundamentele behoeften zijn aangeboren en universeel. Vanaf moment van conceptie tot nu zijn gebeurtenissen bepalend geweest in welke mate deze behoefte zijn vervuld. Dit bepaald jouw basisvertrouwen en het fundament voor alles wat je denkt, voelt en doet.

Deze workshop is een vervolg op de kennismakingsworkshop of de lezing “Sociaal emotionele ontwikkeling!” met inzet van de CREF methode®. Wanneer jij wil groeien of tegen specifieke klachten/conflicten aanloopt is het waardevol om je meer bewust te worden van waar je nu staat. Het is belangrijk je gevoelens zo te kunnen waarnemen dat je ze vertaald naar (concrete) behoeften en dit ook communiceert. Meer inzicht in je basisvertrouwen en een vertrekpunt voor jouw persoonlijke plan om tot zelfverwerkelijking en ontplooiing te komen. Met deze workshop neem je een doelbewuste stap in jouw ontwikkeling, leer je om verbindend te communiceren en krijg je jouw basisvertrouwen beter in beeld.

Programma

  • Kennismaking
  • Inleiding werking van ons brein & model voor “Verbindend communiceren” naar het boek van M. Rosenberg
  • Training “Waarnemen zonder interpretatie/oordeel” oefening bij de paarden
  • Training “Emoties & gevoelens (h)erkennen”
  • Lunchpauze
  • Inleiding basisvertrouwen, levensbehoeften vanuit een effectieve werkvorm
  • Training “Status van jouw levensbehoeften” met ondersteuning van paard & coach
  • 2Aanzet opstellen jouw persoonlijke ontwikkelplan
  • Afronding & evaluatie

Na deze workshop

 • Leer je het model “Verbindend communiceren” toepassen
 • Meer bewustwording rondom waarnemen zonder oordeel
 • Leer je jouw waarnemingen om te zetten naar behoeften
 • Ontdek je hoe het staat met jouw levensbehoeften
 • Heb je een helder beeld van de opbouw van jouw basisvertrouwen
 • Word jij je bewuster van wat je werkelijk nodig hebt
 • Heb je een basis gelegd voor jouw persoonlijke ontwikkelplan, die je naderhand makkelijk kunt bijwerken en onderhouden
 • Heb je de tools voor vergroten van de verbinding met jezelf en de eerste aanzet naar het communiceren naar de ander hierover

Toepassing/maatwerk

Deze workshop kan in opdracht worden ingezet voor diverse doelgroepen (bedrijven, scholen, instellingen) waarbij deelnemers of individueel bijvoorbeeld hun professie in beeld brengen of als groep het basisvertrouwen in de samenwerking in beeld brengen. Deze workshop is tevens individueel bij te wonen, zie hieronder actuele data.