Wil jij jouw geloofwaardigheid als leider vergroten? Betere resultaten behalen met inzet van jouw medewerkers? Steviger in je schoenen staan als leider? Jouw personeel motiveren? Effectiever omgaan en geven van feedback? De workshop “Authentiek Leiderschap” bied jou de tools om je verder door te ontwikkelen tot een authentiek leider.

Toelichting

Authentiek betekent echt, betrouwbaar, niet vervalst, geloofwaardig, waarachtig. In gedrag betekent het zoveel als congruent zijn in voelen, denken en doen. Een authentiek persoon is trouw aan zijn eigen persoonlijkheid en kernwaarden. Hij is zichzelf, handelt vanuit zijn eigen drijfveren, is zich bewust van wat hij wil en waar hij voor staat. Een authentiek leider is niet alleen dienstbaar aan de ontwikkeling van zichzelf maar ook aan die van anderen en dat wat groter is dan zichzelf.

Uit onderzoek blijkt dat een succesvolle leider vooral diepgaand inzicht in zichzelf dient te hebben en te beseffen wat hun impact is op anderen indien ze met succes hun organisatie door een verandering willen leiden. Deze workshop geeft het beste resultaat wanneer de volgende workshop modules zijn gevolgd en daarmee voldoende basis heeft gelegd op het gebied van kennis & vaardigheid:

 • Basiskennis van de werking van het brein, levensbehoeften en effecten van trauma bij mensen
 • Het eigen basisvertrouwen in beeld
 • Grondbeginselen van effectief communiceren

Programma (een dag)

 • Kennismaking
 • Noodzakelijke onderdelen voor goed en authentiek leiderschap
 • Training “Contact en verbinding leggen en onderhouden vanuit je authentieke zelf”
 • Training “Situationeel leiderschap”
 • Omgaan met weerstand en onderling conflict
 • Gedragsproblematiek; Zelf doen of uitbesteden
 • Training “Aansturen van een team”

Na deze workshop

 • Ben jij je bewust van jouw eigen mate van congruentie
 • Ken je het principe van situationeel leiderschap
 • Herken je weerstand en weet je hoe hier effectief mee om te gaan
 • Verdere ontwikkeling van jouw empathisch vermogen
 • Weet jij jouw team effectiever tot gewenste resultaten te krijgen

Na de workshop krijg je de mogelijkheid aangeboden om onder jouw eigen aansturing met het eigen team een teambuilding met paard aan te gaan, kosten afhankelijk van samenstelling van het gewenste programma.

Toepassing/maatwerk

Deze workshop kan in opdracht worden ingezet voor diverse doelgroepen (bedrijven, scholen, instellingen) waarbij het van belang is voor het beste resultaat dat eerder genoemde modules qua kennis en vaardigheid op redelijk niveau is. Deze workshop is tevens individueel bij te wonen, zie hieronder actuele data.