De deelnemers spelen het educatieve Workflow-spel. Het geeft inzicht over de levensbehoeftes bij individuen en teams, wat nodig is op de werkvloer. Er wordt geleerd hoe het spel eenvoudig toe te passen is om de workflow te optimaliseren en o.a. werkplezier te verhogen. Het spel ondersteund de coachende rol op de werkvloer. Het is in te zetten binnen functioneringsgesprekken, teambuildings of meetmomenten. Er wordt geleerd hoe het CREF-Model ingezet wordt voor medewerkers om tot een POAP (Persoonlijk Ontwikkel Actie Plan) te komen. Tevens wordt er geleerd hoe de toestand van de Workflow organisatiebreed te meten is.

*Let op; om het CREF-Workflow Spel zelfstandig uit te voeren is een licentie verplicht. 

Wat komt aan bod:

 • het inzetten van het CREF-Model bij eigen leiderschap;
 • het kunnen inzetten van het CREF-Model bij anderen;
 • omgaan met weerstand, angsten, vermijdingsgedrag bij medewerkers;
 • het vergroten van de workflow, het klimaat op de werkvloer;
 • een praktijksetting met het spiegelende paard als acteur;
 • een analyse leren maken met het CREF-Model;
 • brein mechanismes en systeemwerk vanuit het CREF-Model kunnen benaderen;
 • coachen met het CREF-Spel;
 • kennis over de verschillende interventies die de CREF-Methode behandelaar inzet.

Resultaat:

 • in staat zijn om patronen van de medewerkers veilig te kunnen doorbreken;
 • op hoger niveau middels het CREF-Spel kunnen begeleiden;
 • medewerkers in moeizame processen op de juiste manier kunnen ondersteunen;
 • implementatie CREF-Workflow wijzer ter bevordering van het basisvertrouwen;
 • er kan nog beter begeleidt worden in het opbouwen van functioneringsgesprekken;
 • één uitgangspunt: het CREF-Model, waar gemakkelijk mee kan worden (samen)gewerkt.

Voor wie?: (ervaren) coaches, trainers, coördinatoren, leidinggevenden & directeuren
Toelating                      : certificaat niveau 1 & 2
Duur                             : 3 dagen (6 dagdelen)
Verplichte literatuur : Geweldloze communicatie, M. Rosenberg, Versterk je genezend vermogen, H. Fransen
Certificaat                    : ja, mits de korte theorietoets, reflectie opdracht, intervisie opdracht, video opdracht, literatuur opdracht en de 100% aanwezigheidsplicht zijn behaald
Aantal deelnemers      : min. 6 pers. tot max. 10 personen
Locatie                          : zie agenda

Licentie
Om licentiehouder van de CREF-workflow wijzer te worden is het van belang om in het bezit te zijn van certificaten niveau 1, 2 en 3. Behaalde certificaten geven niet diect recht op de licentie. Deze worden namelijk persoonlijk toegekend door Grondlegger Baukje van Leeuwen. Daarnaast is een akkoord nodig op rechten en plichten van beide partijen (licentiegever/licentiehouder) op de licentie overeenkomst. Een licentiehouder wordt vermeld op IKEV.nl en CREF-methode.nl, krijgt het spel in bruikleen en kan workflow werkmappen inkopen ten behoeve van medewerkers.