Er wordt geleerd om het CREF-Model zelf toe te passen. Tevens wordt er veel aandacht gegeven aan innerlijk leiderschap. Dit wordt gedaan met de inzet van het paard. Het paard fungeert hier als acteur en heeft een spiegelend effect en geeft bewustwording. Eigen handelen, comfortzone’s, strategieën of patronen worden zichtbaar. Het meten van eigen basisvertrouwen komt ook aan bod.

Wat komt aan bod:

  • verdieping van de gehele Basiscursus (B);
  • meten van eigen basisvertrouwen & eigen workflow;
  • inzetten van het CREF-Model om workflow te vergroten;
  • eigen innerlijk leiderschap ontdekken, aanpassen en activeren;
  • rollenspel met de inzet van het paard ter bewustwording.

Resultaat:

  • invloed op eigen en andermans workflow;
  • specialistische kennis over hechting, basisvertrouwen, trauma, het brein en gedrag;
  • inzicht en voorkomen van verschillende emotionele gedragingen;
  • er kan met het CREF-Model een eigen POAP gemaakt worden;
  • inzicht in eigen basisvertrouwen, strategieën en gedragspatronen.

Voor wie?                      : iedere geïnteresseerde
Toelating                       : Certificaat Niveau 1
Duur                               : 2 dagen (4 dagdelen, 16 uur)
Verplichte literatuur   : Problemen laten bij wie ze horen, G. Lundberg
Certificaat                      : Ja, mits korte theorietoets, POAP opdracht, literatuur opdracht, video-opdracht & 100%  aanwezigheidsplicht zijn behaald
Aantal deelnemers      : min. 6 pers. tot max. 10 personen
Locatie                           : zie agenda